Bij toeval gespot: de wijziging van de WMO in verband met EU verordening 536/2014 is ingediend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 maart 2016 het voorstel tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingediend voor behandeling in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel zal op 21 april 2016 worden besproken binnen de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A01390

Het wetsvoorstel en bijbehorende documenten zijn te downloaden via https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z05256&dossier=34429

Met behulp van het voorstel van de wet en de tekst van de Wet van 26 februari 1998, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), heb ik een geconsolideerde versie van de WMO samengesteld om de voorgenomen wijzigingen inzichtelijk te maken.

*DISCLAIMER: Het document is geen officieel document en is enkel bedoeld ter informatie. Dit document is onder voorbehoud van schrijffouten, vergissingen en foutieve interpretaties. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Response

  1. Vincent Bontrop says:

    De blogpost “Bij toeval gespot: de wijziging van de WMO in verband met EU verordening 536/2014 is ingediend” is ook op LinkedIn geplaatst: https://www.linkedin.com/pulse/bij-toeval-gespot-de-wijziging-van-wmo-verband-met-eu-vincent-bontrop