Biomedical Research

Last updated on: 11 December 2022

On this page, you’ll find websites and other resources related to human subject research and good research practices.

The information on this page was previously available through the following subpages:

  • International
  • Laws, regulations, and guidelines – by country
  • Research in the Netherlands
  • Research in Belgium

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar websites en andere bronnen met betrekking tot medisch- en gedragswetenschappelijk onderzoek en goede onderzoekspraktijken.

De informatie op deze pagina was voorheen beschikbaar via de volgende subpagina’s:

  • International
  • Laws, regulations, and guidelines – by country
  • Research in the Netherlands
  • Research in Belgium

Gebroken verwijzingen en suggesties voor nieuwe verwijzingen kunt u aan mij doorgeven via het contactformulier.

 


Index

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Worldwide

An useful document is the International Compilation of Human Research Standards. It contains an overview of laws, regulations and guidelines from more than 100 countries and organisations.

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Animal research

Authorities

Replacement, Reduction and Refinement

Organisations

World Medical Association (WMA)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Alliances, Associations, Federations, Organizations & Research Infrastructures

Alliances

Associations

Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM)

Clinical Research Organisations

Clinical trial improvement

Cochrane

Federations

Nuffield Council on Bioethics

Organisations

Research Infrastructures

Societies

The Global Health Network

Wellcome Trust

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Behavioral sciences, Psychology

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Biobanking & Genetic research

Authorities

Biobanken

Organisations

Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI)

European Science Foundation (ESF)

Human Genome Organisation

International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER)

UKCRC Tissue Directory and Coordination Centre

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Clinical Trial Registries, Clinical trial results reporting, Clinical trial trackers and viewers

Clinical Trial Registries

World Health Organization

Commercieel/Industrie

Europe

Verenigde Staten

Pre-Clinical Trials

Systematic reviews

Other Clinical Trial Registries

Clinical trial results reporting

Clinical trial trackers and viewers

Artis Ventures:

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Regulatory Focus

STAT

Trial Insights

Trial Scope

Other

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Communication

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Data Protection

European Union (EU), General Data Protection Regulation (GDPR)

International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Netherlands

Ha Vincent, m.b.t. dit thema hebben we alles wat je moet weten uiteengezet in het Datasolidariteit-rapport (dec. 2020). Zie laatste bijlage voor beslisbomen! https://www.rathenau.nl/nl/maakbare-levens/datasolidariteit-voor-gezondheid

Joost Gerritsen (@JBAGerritsen) May 14, 2021

Tools

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Ethical Principles, Guidelines, Standards, Codes of Conduct

World Medical Association (WMA)

Nuremberg Code

The Belmont Report

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)

Countries

European Committee for Standardization (CEN) – European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)

International Organization for Standardization (ISO)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Pan American Health Organization (PAHO)

United Nations (UN)

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)

Committees

Unicef

World Medical Association (WMA)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Ethics Committees (EC), Research Ethics Committees (REC), Medical Research Ethics Committees (MREC)

Countries

Belgium – Ethische Comités met een volledig erkenning

Volgens artikel 10 van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, mag een experiment slechts beginnen op voorwaarde dat de opdrachtgever en de onderzoeker in het bezit zijn van een gunstig advies van een volledig erkend ethisch comité.

Volgens het overzicht ‘Ethische Commissies‘ (versie 11 april 2018) van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) telt België in totaal 25 Ethische Comités met een volledige erkenning. Op twee na zijn alle commissies op internet terug te vinden.

Netherlands

Erkende METC’s

Volgens het overzicht op de CCMO website telt Nederland 15 erkende METC’s.

* Voorheen CMO Regio Arnhem-Nijmegen. Toetst ook onderzoek van Wageningen University, Wageningen Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede. METC-WU opgeheven per 1 januari 2021.

** onstaat uit fusie METC AVL en METC Utrecht

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Funding

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Good Practices (GxP)

Good Clinical Data Management Practices (GCDMP)

Good Clinical Practice (GCP)

Investigational Medicinal Products

Medical Devices & In Vitro Diagnostic Medical Devices

Good Clinical Laboratory Practice (‎GCLP)‎

Good Laboratory Practice (GLP)

Good Lay Summary Practice (GLSP)

Good Machine Learning Practice (GMLP)

Good Manufacturing Practice (GMP)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


History of Clinical Trials

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Integrity

European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI)

H2020 INTEGRITY Project

SOPs4RI (Standard Operating Procedures for Research Integrity)

Other

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Legal

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Legislation

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Measurement instruments (questionnaires, surveys, rating scales, projective techniques, interview schedules, and tests)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Medical Devices & In Vitro Diagnostic Medical Devices

Authorities

European Union (EU)

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)

World Health Organization (WHO)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


(Investigational) Medicinal Products

Authorities

De kosten van niet-geregistreerde geneesmiddelen die zijn bestemd voor onderzoek komen ten laste van de sponsor van het onderzoek. Geregistreerde geneesmiddelen die in onderzoeksverband worden gebruikt, kunnen voor de geregistreerde indicatie voor vergoeding in aanmerking komen. Na voltooiing van het klinisch onderzoek kan een patiënt, die deelnam aan het onderzoek, soms het nog niet-geregistreerde geneesmiddel gratis blijven gebruiken (‘compassionate use’), mits het geneesmiddel effectief is. Indien een behandelaar duidelijke redenen heeft om een patiënt met een onderzoeksmiddel te willen behandelen, kan in incidentele gevallen aan de fabrikant gevraagd worden om de patiënt te laten participeren in een dergelijk compassionate-use-programma.

bron: website Farmacotherapeutisch Kompas ‘Geneesmiddelen voor onderzoek’

Bron: Pagina 12, Clinical Research with medicinal products in the Netherlands Instruction Manual (October 2005). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
    • Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen – vergoeding van geneesmiddelen voor onderzoek

Wij willen dit onwenselijke gevolg voorkomen door gebruik te maken van de in artikel 13d opgenomen uitzonderingsmogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat de verplichting dat geneesmiddelen voor onderzoek gratis door de verrichter ter beschikking moeten worden gesteld, niet geldt voor geneesmiddelenonderzoek met geregistreerde geneesmiddelen, ongeacht de dosering of de indicatie.

bron: Nadere Memorie van Antwoord (28 804) d.d. 02-09-2004

In artikel 19 van de bovengenoemde richtlijn is bepaald dat geneesmiddelen voor onderzoek gratis door de opdrachtgever ter beschikking moeten worden gesteld, tenzij de lidstaten precieze voorwaarden hebben vastgesteld voor uitzonderingsgevallen. Aan deze bepaling uit de richtlijn zou in eerste instantie invulling worden gegeven door middel van een algemene maatregel van bestuur. Omwille van de kenbaarheid voor het veld is echter op verzoek van de Eerste Kamer besloten tot opname in de wet.

In artikel 13d, onderdeel b, is als gevolg van deze wijziging bepaald dat de verplichting, dat geneesmiddelen voor onderzoek gratis door de verrichter ter beschikking moeten worden gesteld, niet geldt voor geneesmiddelenonderzoek met geregistreerde geneesmiddelen, ongeacht de dosering of de indicatie. Deze uitzondering zal met name ten goede komen aan het niet door de farmaceutische industrie gefinancierde onderzoek. Dit onderzoek betreft veelal het testen van bepaalde behandelmethoden waarvan ook geneesmiddelen deel uitmaken, met als doel deze methoden te verbeteren. Deze belangrijke vorm van geneesmiddelenonderzoek zou als gevolg van de wettelijke verplichting van de verrichter om de onderzoeksgeneesmiddelen gratis te verstrekken, mogelijk in gevaar komen. Dit onwenselijke gevolg wordt door middel van deze bepaling voorkomen. De financiering van de in dit soort onderzoek gebruikte geneesmiddelen zal geschieden op de wijze die reeds gebruikelijk is voor wijziging van de wet. Op grond van de informatie over onderzoek met geneesmiddelen die de centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek (CCMO) ontvangt, kan achteraf worden bekeken hoe vaak en door wie van deze uitzondering gebruik wordt gemaakt.

bron: Memorie van Toelichting (30 194) d.d. 04-08-2005

Drugs.com

ECA Academy

European Union (EU)

COVID-19

Genetically modified organism (GMO)

Good Manufacturing Practice (GMP)

Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA)

RxISK

University of Liverpool

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Pediatric research

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Quality of research

Accreditation

Bloedafnames, bloedsamples

Compliance

Consent

Data Monitoring Committee (DMC)

Endpoint Adjudication

Endpoints, Outcomes

Multi-Regional Clinical Trials (MRCT) Center Brigham and Women’s Hospital and Harvard University

Open Science, projectmanagement & data-sharing

Process map

Protocol violations, deviations

Research ethics

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Radiological Protection & Non-Ionizing Radiation Protection

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

International Commission on Radiological Protection (ICRP)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Regulatory Authorities

European Union (EU)

International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA)

Other countries

Africa

Asia

Europe

North America

Middle East

Oceania

South America

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Research Data Management

Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC)

(Clinical study) Data Repositories

Journals

Science Europe

Society for Clinical Data Management (SCDM)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Research output, Publications

Committee on Publication Ethics (COPE)

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Miscellaneous

Open Access & Open Science

Center for Open Science

European Commission

OECD

UNESCO

Publication of negative results

Publishers

Reporting Guidelines

Salami Slicing

Systematic reviews

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Training, education and practical

Books & journals

Books

Courses and training

Informative

Practical toolbox

Good Practice Cases

Q&A

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


United Kingdom (UK)

Autorities

Funding

Organisations

Research Application System

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


United States of America

Authorities & organisations

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine

National Institutes of Health (NIH)

U.S. Department of Health & Human Services (HHS)

U.S. Food and Drug Administration (FDA)

Regulations

Organizations and associations

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Universities

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


World Health Organization (WHO)

Please use the contact form to report broken links, outdated information and missing webpages.


News

Events

Consultations