Privacy

In deze Privacyverklaring licht ik (“Vincent Bontrop”) toe hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn websitebezoekers en de gebruikers van de door mij aangeboden producten en diensten. Ook besteed ik aandacht aan hoe ik omga met persoonsgegevens in publicaties op deze website.

Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die in het kader van de uitvoering van overeenkomsten benodigd zijn en/of die noodzakelijk zijn in het kader van netwerk- en informatiebeveiliging.

Ik zal de gegevens die u aan mij verstrekt zorgvuldig behandelen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Doorverkopen of doorgeven van uw gegevens past niet in mijn “filosofie”.

Marketing is niet het doel, u informeren is het doel!

Uw gegevens worden enkel doorgegeven indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of indien het noodzakelijk is in het kader van netwerk- en informatiebeveiliging, of indien ze door de politie worden gevorderd.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met behulp van het contactformulier.

Website

Mijn website is te bereiken via de URLs blog.bontrop.com, www.bontrop.com en bontrop.com.

Mijn website wordt gehost door Flexwebhosting.nl (“hosting provider”) en draait op de welbekende open-source software genaamd WordPress.

Binnen de WordPress installatie maak ik gebruik van een aantal plugins. Een aantal waarmee u als bezoeker in aanraking komt, of kunt komen, zijn hieronder opgesomd:

 • Contact Form 7 – Plugin voor contactformulieren. De plugin verzamelt geen persoonsgegevens. Een ingevuld formulier wordt via mijn mailserver bij mij afgeleverd. Alleen u, ik en mijn mailserver weten dat er een bericht is verstuurd.
 • Statify – Plugin voor website statistieken die ‘pageviews’ telt en geen ‘bezoekers’. De plugin kent een unieke identifier toe en legt vervolgens datum, herkomst- en doelpagina vast. Deze gegevens worden niet langer dan twee weken bewaard.
 • SEO Redirection Free – Plugin die mijn redirects regelt voor als er een pagina is verplaatst. De plugin verzamelt geen persoonsgegevens. De optie om live 404 errors bij te houden heb ik om privacyredenen uitgeschakeld.
 • The Newsletter Plugin (korte uitleg verderop in de privacyverklaring)

Voor de algemene voorwaarden van Flexwebhosting.nl, klik hier.

Content

Op mijn website publiceer ik zoal artikelen, berichten, documenten, databestanden en afbeeldingen (“content”). Via de content die ik publiceer verspreid ik informatie, mijn mening en ideeën. Ik meen daarom dat op de content die ik publiceer de ‘uitzonderingen inzake journalistieke doeleinden of academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen‘ van toepassing zijn (Art. 43 UAVG).

In principe is het niet noodzakelijk om persoonsgegevens in de content op te nemen. Alleen persoonsgegevens die publieke beschikbaar zijn én relevant zijn voor het verhaal kan ik opnemen in de content die ik publiceer. Bijvoorbeeld, een oproep die op internet of sociale media is geplaatst en die gericht is aan onderzoekers. Via de content van mijn website kan ik de oproep weer verder verspreiden inclusief een verwijzing (of hyperlink) naar het originele bericht.

Bezoeken van de website

Als u mijn website bezoekt dan worden door mijn hosting provider de volgende gegevens vastgelegd (“gelogd”) in een log:

 • IP-adres
 • User Agent (webbrowser en besturingssysteem)
 • URL die is opgevraagd
 • Opdrachten die u de website geeft (zoals het plaatsen van een reactie op een artikel of het gebruik van het contactformulier)
 • Datum en tijdstip waarop de URL is opgevraagd/opdracht is uitgevoerd

Deze gegevens worden verwerkt in het kader van netwerk- en informatiebeveiliging, om bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang tot elektronische communicatienetwerken te voorkomen, verspreiding van kwaadaardige codes te verhinderen, ‘denial of service‘-aanvallen te stoppen, en om schade aan computers en elektronische communicatiesystemen te voorkomen, in te perken en/of te beëindigen.

Reageren op content

Als u reageert op content dan worden de volgende gegevens gelogd:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Uw reactie
 • URL waar u op reageert
 • Datum en tijdstip waarop de reactie is ingediend

Niet alle gegevens worden openbaar gemaakt. Alleen uw naam, uw reactie, de URL waar u op reageert, en de datum en tijdstip waarop u de reactie heeft ingediend worden openbaar gemaakt en zijn voor alle bezoekers van de website zichtbaar.

Niet zichtbaar voor bezoekers zijn het door u ingevulde e-mailadres en IP-adres.

Contactformulier

U vindt op mijn website ook een contactformulier waarmee u mij een privé bericht kunt sturen. Het bericht wordt via de website als e-mail naar mij verstuurd.

Als u het contactformulier gebruikt dan ontvang ik van u de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Uw bericht
 • Datum en tijdstip waarop het bericht via de website is verstuurd

Uiteraard worden ook de persoonsgegevens verwerkt die u zelf verstrekt door ze op te nemen in uw bericht (bijvoorbeeld adres, postcode, telefoonnummer).

Cookies en tracking?

Ik doe niet aan tracking, en ook niet aan cookies.

Sociale media, andere partijen en embedded content

Op mijn website vindt u verwijzingen naar andere platformen zoals Twitter, LinkedIn, YouTube en Flickr.

Om mijn eigen webserver te ontlasten maak ik voor de opslag van documenten gebruik van Box (gebruikersvoorwaarden | privacyverklaring).

Ik heb ook presentaties, afbeelding, figuren, flowcharts, datasets en ander materialen ontwikkeld voor academische, informatieve en/of educatieve doeleinden. Voor de opslag van deze materialen maak ik gebruik van Figshare (gebruikersvoorwaarden | privacyverklaring).

Deze platformen hebben elk hun eigen beleid ten aanzien van gebruik van hun diensten en hoe zij omgaan met uw privacy. Het bezoeken en het gebruik van deze platformen valt niet onder deze privacyverklaring.

Ik heb getracht mijn website op te schonen van zogenaamde ’embedded content’ om te voorkomen dat bovengenoemde platformen al via het bezoeken van mijn website cookies bij u kunnen plaatsen en/of u kunnen volgen. Mocht u nog embedded content op mijn website vinden, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten via het contactformulier.

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken en bijbehorende supplementen

Via de website kunt u een abonnement afsluiten op de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken en aangeven welke supplementen u naast de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Als u een abonnement afsluit dan verwerk ik de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Geselecteerde supplementen
 • IP-adres op het moment dat u het abonnement heeft geactiveerd
 • Datum en tijdstip waarop u het abonnement heeft geactiveerd
 • Uw IP-adres wordt ook vastgelegd en van een tijdstempel voorzien als u iets veranderd aan uw abonnement

Voor de nieuwsbrief en supplementen maak ik gebruik van een WordPress plugin, genaamd The Newsletter Plugin. Het beheer van de plugin, en dus ook de gegevens, heb ik in eigen beheer. Het bedrijf dat de plugin heeft gemaakt ontvangt geen persoonsgegevens.

Voor een juiste werking van de plugin wordt er op het moment dat u een abonnement afsluit een unieke identifier aan u toegekend (te vergelijken met een abonnementsnummer).

Gegevens inzien, aanpassen, exporteren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te exporteren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account (“voorkeuren”). Om uw gegevens te verwijderen dient u uw abonnement te beëindigen.

Elke nieuwsbrief die u van mij ontvangt is voorzien van een link waarmee u uw voorkeuren kunt inzien en kunt aanpassen. De supplementen bevatten alleen een link voor het bijwerken van uw voorkeuren. De nieuwsbrief bevat daarnaast ook een link om het abonnement direct te beëindigen.

Kunt u uw voorkeuren niet bijwerken of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info[at]bontrop.com of neem contact op met behulp van het contactformulier.

Content

Met de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken en bijbehorende supplementen verspreid ik informatie, mijn mening en ideeën. Voor de content geldt dan ook hetzelfde als voor de content van de website.

Cookies en tracking?

Ook al biedt de plugin mij de mogelijkheid om tracking aan te zetten, ikzelf heb er geen behoefte aan u te volgen en bij te houden hoe vaak u op welke link heeft geklikt.

Wat wel wordt bijgehouden is wanneer er een nieuwsbrief of supplementen naar u is verstuurd. Deze gegevens zijn in te zien middels de exporteer functie op uw voorkeuren pagina.

Alleen bij het beëindigen van het abonnement zal er een zogenaamde ‘technical cookie‘ worden geplaatst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen, uiteraard binnen de grenzen van de wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Op mijn website vindt u de meest recente versie van de privacyverklaring. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring zal ik u over deze wijzigingen informeren.


https://blog.bontrop.com
Vincent Bontrop [contact]
Versie 3 juni 2018