Disclaimer

This site is created in my personal capacity and is provided for informational purposes only. It does not constitute legal advice.The opinions expressed on this blog are of their respective author and may not represent the opinions of any of such authors’ employers, organisations or any third party they work for in any way.

Disclaimer in het Nederlands

Deze site is gemaakt op persoonlijke titel en is louter informatief. Het is geen juridisch advies. De meningen verwoord op deze blog zijn deze van de respectievelijke auteurs ervan, en geven niet noodzakelijk het standpunt weer van de werkgever, organisatie of enige andere derden waarmee de auteur, op welke wijze dan ook, samenwerkt.