Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland 2005 – 2015

Volgens de door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) verstrekte gegevens zijn er in 2015 in totaal 1761 onderzoeken aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) beoordeeld.

  • Interventioneel: 1051 onderzoeken (59,7%)
  • Observationeel: 710 onderzoeken  (40,3%)

Interventieonderzoek

In 2015 zijn er 1051 interventieonderzoeken aan de WMO beoordeeld.

Naast 464 onderzoeken met een ‘overige interventie’ zijn er 587 geneesmiddelenonderzoeken (clinical trials) beoordeeld.

trials-nl-2005-2015-type_of_trial

Aantal beoordeelde onderzoeken in de periode 2005 – 2015 uitgesplitst naar soort onderzoek

Opdrachtgevers geneesmiddelenonderzoek

Van de 587 geneesmiddelenonderzoeken die in 2015 zijn beoordeeld wordt 65% in opdracht van de ‘industrie’ uitgevoerd.

De ‘niet-industrie’, bestaande uit onder andere de universiteiten, academische centra en ziekenhuizen, is opdrachtgever van de overige 35% van de beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken.

Het aantal geneeesmiddelenonderzoeken met de industrie als opdrachtgever is in vergelijking met 2014 toegenomen. Het aantal onderzoeken met ‘niet-industrie’ als opdrachtgever nam met 47 onderrzoeken af in vergelijking met 2014.

In vergelijking met 2014…

  • Industrie: 51 geneesmiddelenonderzoeken meer beoordeeld
  • niet-industrie: 47 geneesmiddelenonderzoeken minder beoordeeld
imp-trials-nl-2005-2015-sponsor

Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken in de periode 2005 – 2015 uitgesplitst naar verrichter (opdrachtgever)

Multicenter-onderzoek

In 2015 zijn er 772 multicenter-onderzoeken (43,8%) beoordeeld en 989 monocenter-onderzoeken (56,2%).

Het merendeel van de in 2015 beoordeelde onderzoeken wordt dus maar in 1 deelnemend centrum uitgevoerd.

Let op, het gaat hier om alle soorten onderzoek (observationeel, geneesmiddel en overig interventieonderzoek). Hoe de verdeling mono/multicenter is bij alleen de geneesmiddelenonderzoeken is aan de hand van het jaarverslag van de CCMO niet te achterhalen.

trials-nl-2005-2015-mon_multicenter

Aantal beoordeelde onderzoeken in de periode 2005 – 2015 uitgesplitst naar monocenter- vs. multicenteronderzoek

Bronnen

Featured image: Molen ‘Rijn en Zon’, Adelaarstraat, Utrecht. Photo by Vincent Bontrop, 2007 https://www.flickr.com/photos/bontrop/4318980922/