Verruiming mogelijkheden medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Soms verlopen de Haagse zaken voorspoediger dan verwacht. Op 11 september 2015 sprak ik op het 4e symposium ‘Update Regelgeving bij Klinisch Onderzoek’ van de Profess Academy nog de verwachting uit dat in 2016 de mogelijkheden voor het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen zouden worden verruimd (en in het worst-case scenario pas in 2017).

Op dinsdag 23 september 2015 heeft de Tweede Kamer in een plenair debat kunnen debatteren over de voorgenomen uitbreiding van de mogelijkheden voor het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwame proefpersonen (download stenogram plenair debat 23 september 2015), en een week later heeft de Tweede Kamer gestemd over de voorgenomen wetswijziging. Alle fracties, met uitzondering van de fractie van de Partij voor de Dieren, hebben hun steun gegeven waarmee de wetswijziging is aangenomen (download stemmingsoverzicht Tweede Kamer, 29 september 2015)

De wetswijziging is inmiddels doorgestuurd naar de Eerste Kamer en op 6 oktober 2015 bespreekt een Eerste Kamercommissie de verdere procedure die zal worden gevolgd.

Voor persoonlijke doeleinden heb ik aan de hand van het “gewijzigd voorstel van wet d.d. 29 september 2015″ en de tekst van de “Wet van 26 februari 1998, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)“, zelf alvast een geconsolideerde versie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in elkaar gezet.

De verdere voortgang van de wetswijziging is te volgen op de website van de Eerste Kamer, via de pagina https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33508_verrichten_van_medisch

Overige documenten

Bronnen

Gerelateerd