Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland in de periode 2001 tot en met 2014

Mede ingegeven door discussies omtrent de vraag of onderzoekers door (Europese) regelgeving worden belemmerd in het doen van onderzoek (zie onder andere Smeets, 2015; UMC Utrecht, 28 oktober 2014), zijn met behulp van de online beschikbare CCMO jaarverslagen (vanaf 2005) grafieken opgesteld voor de volgende onderwerpen:

  • het aantal beoordeelde onderzoeksdossiers in de periode 2001 tot en met 2014,
  • het aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken, overige interventieonderzoeken en observationele onderzoeken in de periode 2005 tot en met 2014,
  • het aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken, uitgesplitst naar verrichterschap (industrie versus niet-industrie), in de periode 2005 tot en met 2014,
  • het aantal beoordeelde interventieonderzoeken met een medisch hulpmiddel in de periode 2001 tot en met 2014.

Ruwe dataset

De eerste stap was het omzetten van de CCMO jaarverslagen naar een werkbare dataset. De ruwe dataset (MS Excel 2013 formaat) is te downloaden via http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1401880

Uit de ruwe dataset zijn vervolgens twee datasets geëxtraheerd: een dataset voor de periode 2005 tot en met 2014 en een dataset voor de periode 2001 tot en met 2014.

Beide datasets zijn als apart werkblad in de ruwe dataset opgenomen.

Dataset voor de periode 2005 – 2014

Voor de dataset met betrekking tot de periode 2005 tot en met 2014 zijn de aantallen geselecteerd zoals ze in de jaarverslagen zijn gerapporteerd voor de betreffende verslagjaren.

Dataset voor de periode 2001 – 2014

De dataset voor de periode 2001 tot en met 2014 vereisten daarentegen een andere aanpak.

Voor een aantal onderwerpen worden er in de CCMO jaarverslagen ook aantallen weergegeven van de vier jaren die aan het verslagjaar zijn voorafgegaan. Hierdoor bevat de ruwe dataset voor deze onderwerpen meerdere ‘waardes’.

aantal besluiten 2001-2014 uit CCMO jaarverslagen 2005-2014

Bontrop, Vincent (2015): Ruwe dataset: gegevens overgenomen van CCMO jaarverslagen 2005 tot en met 2014. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1401880

In een ideale wereld zouden er geen discrepanties zijn maar niet alleen blijken de aantallen voor het verslagjaar zelf nog onzeker:

De aantallen van 2014 kunnen voor een aantal METC’s nog wijzigen als gevolg van nagezonden besluiten. (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Maart 2015. p. 41)

Ook spreken een aantal jaarverslagen elkaar tegen met betrekking tot het aantal onderzoeken dat is beoordeeld. Zo geven de CCMO jaarverslagen uit 2005, 2006 en 2007 verschillende cijfers weer voor het aantal onderzoeken dat is beoordeeld in 2003. En ook de CCMO jaarverslagen uit 2006, 2007 en 2008 zijn niet met elkaar in overeenstemming wat betreft het aantal onderzoeken dat in 2006 is beoordeeld.

Eerst moest dus worden bepaald welke ‘waardes’ te selecteren voor de dataset. Voor een goede weergave van de ontwikkelingen moesten de ‘waardes’ zo definitief mogelijk zijn.

Uiteindelijk is gekozen om voor de dataset met betrekking tot de periode 2001 tot en met 2014 de meest recente ‘waardes’ te selecteren die beschikbaar waren:

2001 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2005
2002 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2006
2003 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2007
2004 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2008
2005 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2009
2006 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2010
2007 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2011
2008 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2012
2009 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2013
2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 ⇒ uit het CCMO jaarverslag 2014

Oude cijfers in nieuwe grafieken

Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers in de periode 2001 tot en met 2014

Bontrop, Vincent (2015): Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers 2001 – 2014. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1394611

De grafiek hierboven is opgesteld op basis van de dataset 2001 – 2014.

Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken, overige interventieonderzoeken en observationele onderzoeken in de periode 2005 tot en met 2014

Bontrop, Vincent (2015): Beoordeelde onderzoeksdossiers: geneesmiddelenonderzoek, overig interventieonderzoek en observationeel onderzoek 2005 – 2014. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1394825

De grafiek hierboven is opgesteld op basis van de dataset 2005 – 2014.

Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken, uitgesplitst naar verrichterschap (industrie versus niet-industrie), in de periode 2005 tot en met 2014

Bontrop, Vincent (2015): Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken en verrichterschap 2005 – 2014. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1394616

De grafiek hierboven is opgesteld op basis van de dataset 2005 – 2014.

Aantal beoordeelde interventieonderzoeken met een medisch hulpmiddel in de periode 2001 tot en met 2014

Bontrop, Vincent (2015): Beoordeelde onderzoeksdossiers met een medisch hulpmiddel 2001 – 2014. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1394826

De grafiek hierboven is opgesteld op basis van de dataset 2001 – 2014.

Bronnen