Het aantal erkende Medisch Ethische Toetsingscommissies in Nederland op 31 december, in de periode 2005 tot en met 2014

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en/of de Embryowet valt, moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, nd.)

Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC) spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar hoeveel erkende METC’s telt Nederland eigenlijk?

Met hulp van de CCMO jaarverslagen van 2005 tot en met 2014 is achterhaald hoeveel erkende METC’s in Nederland actief waren in de periode van 31 december 2005 tot en met 31 december 2014.

Bontrop, Vincent (2015): Aantal erkende Medisch Ethische Toetsingscommissies 2005-2014. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1394624

Bronnen