De CGR heeft besloten het ‘Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek’ per 1 januari 2015 over te nemen

De CGR heeft besloten om het ‘Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek’ per 1 januari 2015 over te nemen.

Inmiddels is er een webpagina in de lucht met meer informatie. Tevens zijn daar het verslag en de presentaties van de Kick-off meeting van 22 oktober 2014 zijn te downloaden, alsmede de presentaties van de workshop van 12 november 2014.

Zie ook:

(Featured image: Pharmaceuticals. By Allan Ajifo [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =