Health & Medical Research in the Netherlands

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

 

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

EMGO+ Institute for Health and Care Research (EMGO+)

Human Biobanks and Research Databases

Medisch Ethische Toetsingscommissie / Medical Research and Ethics Committee

Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol, waarover een positief oordeel is verkregen van een bevoegde commissie (artikel 2, eerste en tweede lid, WMO).

Een bevoegde commissie is een op grond van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) erkende commissie. Nederland telt momenteel 23 Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC) die door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zijn erkend als bevoegde commissie (peildatum 1 januari 2018).

Het merendeel van de METC’s is ook op internet te vinden. Slechts 4 METC’s hebben (nog) geen website.

De twaalf commissies met een asterisk zijn tevens de commissies die sinds januari 2017 deelnemen aan de VHP-pilot.

Research Codes

Please use this form to report broken/missing links.