Health & Medical Research in the Netherlands

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

 

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

EMGO+ Institute for Health and Care Research (EMGO+)

Human Biobanks and Research Databases

Medisch Ethische Toetsingscommissie / Medical Research and Ethics Committee

Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol, waarover een positief oordeel is verkregen van een bevoegde commissie (artikel 2, eerste en tweede lid, WMO).

Een bevoegde commissie is een op grond van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) erkende commissie. Nederland telt momenteel 23 Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC) die door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zijn erkend als bevoegde commissie (peildatum 1 januari 2018).

Het merendeel van de METC’s is ook op internet te vinden. Slechts 4 METC’s hebben (nog) geen website.

 1. *Academisch Medisch Centrum Amsterdam [alleen informatie via CCMO website]
 2. *Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht
 3. *CMO Regio Arnhem-Nijmegen
 4. Independent Review Board Nijmegen (beëindigt werkzaamheden per 1 november 2019)
 5. Maasstadziekenhuis Rotterdam (TWOR) (werkzaamheden beëindigd en opgegaan in MEC-U per 1 juli 2018)
 6. *Medical Research Ethics Committees United (MEC-U)
 7. *METC Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kanker Instituut Amsterdam [alleen informatie via CCMO website]
 8. *METC Brabant
 9. *METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 10. METC Isala klinieken Zwolle
 11. *METC Leids Universitair Medisch Centrum
 12. METC Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
 13. METC Noord-Holland, Alkmaar (werkzaamheden beëindigd per 2018)
 14. METC Slotervaartziekenhuis en Reade, Amsterdam (werkzaamheden beëindigd per 1 februari 2019)
 15. METC Twente, Enschede (opgegaan in MEC-U. Geen nieuwe toetsingen meer per 1 april 2019. Beëindigd werkzaamheden mogelijk oktober 2019)
 16. *METC Universitair Medisch Centrum Groningen
 17. *METC Utrecht (Per 1 januari 2019 naamswijziging en verbonden aan UMC Utrecht en Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie)
 18. *METc Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 19. METC Z (Zuyderland en Zuyd Hogeschool)
 20. METC Zuidwest Holland, Den Haag (per 1 juni 2019 gefuseerd met METC LUMC)
 21. Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek, Leeuwarden [alleen informatie via CCMO website]
 22. *Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (BEBO), Assen
 23. Wageningen Universiteit (METC-WU)

De twaalf commissies met een asterisk zijn tevens de commissies die sinds januari 2017 deelnemen aan de VHP-pilot.

Research Codes

Please use this form to report broken, incorrect and/or missing links.