Health & Medical Research in Belgium

Clinical trials database

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Gentherapie, GGO’s voor menselijk of veterinair gebruik

Wetgeving

Ethische Comités met een volledig erkenning

Volgens artikel 10 van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, mag een experiment slechts beginnen op voorwaarde dat de opdrachtgever en de onderzoeker in het bezit zijn van een gunstig advies van een volledig erkend ethisch comité.

Volgens het overzicht ‘Ethische Commissies‘ (versie 11 april 2018) van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) telt België in totaal 25 Ethische Comités met een volledige erkenning. Op twee na zijn alle commissies op internet terug te vinden.

Model documenten (via FAGG)

Orde der artsen

Organisations and associations

Please use this form to report broken/missing links.