Health & Medical Research in Belgium

Index

Overige ‘Biomedical Research’ overzichtspagina’s:

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Clinical trials database


Ethische Comités met een volledig erkenning

Volgens artikel 10 van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, mag een experiment slechts beginnen op voorwaarde dat de opdrachtgever en de onderzoeker in het bezit zijn van een gunstig advies van een volledig erkend ethisch comité.

Volgens het overzicht ‘Ethische Commissies‘ (versie 11 april 2018) van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) telt België in totaal 25 Ethische Comités met een volledige erkenning. Op twee na zijn alle commissies op internet terug te vinden.

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Gentherapie, GGO’s voor menselijk of veterinair gebruik

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Model documenten

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Orde der artsen

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Organisations and associations

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Wetgeving

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.