Aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld in de periode 2012 tot en met 2021, onderverdeeld naar type onderzoek

Nog een aantal dagen voordat alle aanvragen voor toelating van klinische proeven met geneesmiddelen conform de Europese verordening voor klinische proeven met geneesmiddelen (CTR) via het Clinical Trials Information System (CTIS) ingediend moeten worden. Prima gelegenheid om weer eens een paar oude CCMO jaarverslagen uit de kast te trekken en getallen in een grafiek te gieten.

In de grafieken hieronder weergegeven het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld in de periode 2012 tot en met 2021, onderverdeeld naar type onderzoek. De derde grafiek betreft het totaal aantal onderzoeksdossiers dat is beoordeeld in de periode 2012 tot en met 2021.

Aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld in de periode 2012 tot en met 2021, onderverdeeld naar type onderzoek.. doi: 10.6084/m9.figshare.22012808.v1

In de tweede grafiek heb ik met MS Excel trendlijnen toegevoegd, alsmede de periode gemarkeerd waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Coronavirus pandemie. Ook al waren er eind 2019 signalen, pas begin 2020 kreeg ook Nederland te maken met het Coronavirus. Op 11 maart 2020 verklaarde de WHO het tot een pandemie en vrij snel daarop volgde er maatregelen die mede van invloed zijn geweest op de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De lineair trendlijnen laten over de periode 2012 tot en met 2021 een afname zien in het aantal observationele- en interventionele onderzoeken. De trendlijn voor het geneesmiddelenonderzoek laat een lichte stijging zien.

Aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld in de periode 2012 tot en met 2021, onderverdeeld naar type onderzoek, inclusief trendlijn. De jaren waarin de Coronavirus pandemie gaande is/was zijn rood omlijnd.

Het aantal observationele- en interventionele onderzoeken neemt volgens de trendlijnen al geruime tijd af terwijl het aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken een stijgende trendlijn laat zien. De toename van het aantal geneesmiddelenonderzoeken is echter niet voldoende om de daling van het aantal observationele- en interventionele onderzoeken te compenseren. De lineaire trendlijn in de derde grafiek laat dan ook een daling zien van het totaal aantal onderzoeken dat in Nederland is beoordeeld in de jaren 2012 tot en met 2021.

Als ik dan vervolgens kijk naar de jaren 2020 en 2021, met in het achterhoofd dalende trendlijnen, dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de Coronavirus pandemie nauwelijks van invloed is geweest op het aantal onderzoeksdossiers dat is beoordeeld in die periode.

Ik heb er geen uitgebreide statistische analyse op losgelaten. En al had ik dat gedaan, het zegt vrij weinig over de “realiteit” die achter de cijfers schuilgaat. Een afname kan komen doordat er inderdaad minder onderzoeken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een afname van het aantal te vergeven subsidies. Maar het kan ook zijn dat de interpretatie van de WMO is veranderd en onderzoeken die 10 jaar geleden nog als WMO-plichtig werden aangemerkt nu buiten de reikwijdte van de WMO worden uitgevoerd. Omdat er geen verplicht register bestaat voor niet-WMO plichtig onderzoek is lastig na te gaan of er inderdaad een verschuiving heeft plaatsgevonden.

Bij een gebrek aan meer informatie en gegevens blijft het vooralsnog dus een kwestie van subjectief giswerk. Dat maakt het eventueel oplossen van mogelijke problemen er ook niet eenvoudiger op.

Totaal aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld in de periode 2012 tot en met 2021. doi: 10.6084/m9.figshare.22012817.v1

In de tabel hieronder heb ik de cijfers vermeld waar deze grafieken op zijn gebaseerd voor de mensen die deze grafieken zelf willen maken (in plaats van downloaden) en/of de onderliggende cijfers willen controleren.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Geneesmiddelenonderzoek 539 571 583 587 582 559 574 609 586 616
Overig interventieonderzoek 469 499 563 464 481 472 452 431 407 403
Observationeel onderzoek 730 728 684 710 667 641 586 528 556 525
Totaal 1738 1798 1830 1761 1730 1672 1612 1568 1549 1544

De cijfers van de jaren 2017 tot en met 2021 zijn gebaseerd op de cijfers uit het CCMO jaarverslag van 2021. De CCMO jaarverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn geraadpleegd voor de cijfers over de periode 2012 tot en met 2016.

Bronnen

3 Responses

 1. Edgar Smeets says:

  Beste Vincent, allen,
  Ook ik heb een tijdje cijfers bijgehouden over trials in Nl, en gebruikte hiervoor de CCMO jaarverslagen. Mijn laatste overzicht is dat van 2021, met cijfers over 2006-2020. Twee jaar geleden heb ik het op LinkedIn gedeeld.
  Ikzelf constateerde een afname van het aantal IITs t.o.v. het aantal geneesmiddeltrials, tussen 2010 en 2020 liep dit terug van 47 naar 35%.
  Ik maakte er me zorgen over.
  Indien iemand met mijn cijfers aan de slag wil, neem contact met me op via e.smeets@sic-est.nl
  Groeten, Edgar Smeets

 2. Het effect van de cornapandemie op het onderzoek zal denk ik vooral vanaf 2023 zichtbaar zijn. Minder opdrachten in tijden van corona zullen nu leiden tot minder onderzoek. Daar staat natuurlijk wel de hoos aan studies mbt corona tegenover, maar ik vermoed dat de lijn komende twee jaar neerwaarts zal zijn.

 3. Saskia Tasche- van Spaendonck says:

  Beste Vincent,
  Leuk om deze gegevens zo verwerkt te zien in (begrijpelijke) grafieken.
  Zou de daling van het aantal onderzoeken niet ook te maken kunnen hebben met de alsmaar stijgende kosten, waardoor instellingen/vakgroepen vaker dan voorheen besluiten niet mee te doen aan wetenschappelijk WMO-plichtig onderzoek? Het blijft nog altijd lastig financiering te vinden, zeker voor Investigated Initiated onderzoek.
  groet, Saskia Tasche