Geconsolideerde tekst van gewijzigde Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik aangenomen. De wet is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad.

Omdat er vooralsnog geen geconsolideerde wettekst beschikbaar is heb ik de moeite genomen om zelf een geconsolideerde tekst te produceren aan de hand van de tekst van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (tekst geldend op 1 maart 2017) en het gewijzigd voorstel van wet d.d. 23 februari 2017.

De geconsolideerde tekst is te downloaden via de link https://app.box.com/s/cumue1vokon1ogo562ew4wcgkqwomv02 *

*DISCLAIMER: Het document is geen officieel document en is enkel bedoeld ter informatie. Dit document is onder voorbehoud van schrijffouten, vergissingen en foutieve interpretaties. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.