Zoals beloofd: Datalekken en de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens voor toepassing van artikel 34a van de Wbp

Gisteren was ik bevoorrecht te spreken op het vijfde GBV-symposium van de Profess Academy om onderzoekers te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving sinds juli 2015.

Een van de onderwerpen die ik heb behandeld betrof de meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 van kracht is geworden. Omdat er op dit moment nog weinig guidance over de meldplicht datalekken beschikbaar is, heb ik de aanwezigen beloofd om hier op mijn blog een link te plaatsen naar de richtsnoer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Nu is het tijd om die belofte in te lossen. Dus, zoals beloofd, hieronder de link waarmee de richtsnoer te downloaden is:

1 Response

  1. Vincent, goed dit te communiceren met je abonnees. Herman