Een Europees ‘Clinical Trials Register’

Op 22 maart 2011 is het EU Clinical Trials Register online gegaan. Met het register wordt getracht het voor de inwoners van de Europese Unie meer inzichtelijk te maken welke geneesmiddelenstudies er binnen de EU worden uitgevoerd. Tevens moet het EU Clinical Trials Register een bijdrage leveren aan het voorkomen van onnodig dubbel onderzoek.