Tagged: zorg

Found on the internet: Medisch beroepsgeheim en het medisch dossier na overlijden

Hoe zit dat met het medisch beroepsgeheim? En wie heeft er toegang tot een medisch dossier van een overleden patiënt? Vragen die regelmatig terugkeren en waar niemand het antwoord op weet als ze weer eens worden gesteld. Een korte zoektocht leverde echter de volgende informatieve pagina’s op met betrekking tot het onderwerp medisch beroepsgeheim, het medisch dossier en de vraag wie toegang heeft tot het medisch dossier.

Kaderreglement Biobanking UMC Utrecht

Kaderreglement Biobanking UMC Utrecht, Versie 19 juni 2013 http://www.umcutrecht.nl/subsite/biobank/Informatie/Kaderreglement-Biobanken.htm (Featured image: “Cell Culture” door Umberto Salvagnin (http://www.flickr.com/photos/kaibara/3075268200/) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons)

Obductie

Zembla (8 mei 2014). Harteloos. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/harteloos HP/De Tijd (8 mei 2014). Onderzoek Zembla: artsen houden organen achter van overleden patiënten http://www.hpdetijd.nl/2014-05-08/onderzoek-zembla-artsen-houden-organen-achter/ Featured image: Michiel...