Het Concept Uitwerkingsmemorandum Pensioenakkoord

Via de website van het Financieel Dagblad is het concept ‘Uitwerkingsmemorandum Pensioenakkoord van 4 juni 2010’ te downloaden als PDF bestand. Het betreft versie 30 maart 2011.

Het PDF bestand is te downloaden via http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2011/m04/d13/21908698

*** UPDATE ***

10 juni 2011

Sociale partners bereiken overeenstemming pensioenakkoord, zie website Stichting van de Arbeid.