FNV hervat AOW-overleg en studeert op knelpunten pensioencontract

FNV hervat AOW-overleg en studeert op knelpunten pensioencontract

19-04-2011

De FNV hervat de gesprekken met de werkgevers en de minister over de uitwerking van het AOW- en pensioenakkoord. Dit is de uitkomst van het overleg van de voorzitters van de 19 aangesloten bonden en het bestuur van de vakcentrale FNV.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ‘De hoogte van de AOW is agendapunt nummer één. Daarnaast moeten we praten over de verdeling van de risico’s tussen werknemers en werkgevers, de werkgevers moeten daar medeverantwoordelijk voor blijven. En de huidige bijstortverplichtingen van werkgevers moeten ook in een mogelijk nieuw systeem blijven bestaan. Dat zijn de eerste punten waarmee ik nu weer naar werkgevers en minister Kamp ga.’

Alternatieven

Verder is afgesproken dat intern nog wordt doorgepraat over alternatieven die voort zijn gekomen uit de pas op de plaats van de afgelopen twee weken. Jongerius: ‘Sommige gedachtegangen vergen meer tijd. Dat gaan we dus doen parallel aan de voortzetting van de gesprekken met werkgevers en de minister.’

Petitie van kaderleden

Eerder op de dag boden 50 kaderleden van FNV een petitie met ruim 35.000 handtekeningen aan. De strekking van de petitie is dat het pensioen zo zeker mogelijk moet blijven en dat de risico’s voor het pensioen verdeeld moeten blijven tussen werkgevers en werknemers.

Werkgevers moeten ook risico’s blijven dragen

Jongerius: ‘Helder is dat we het over deze punten bondsbreed eens zijn. Het is zoeken naar de balans tussen zo veel mogelijk zekerheid aan de ene kant en de wens om zo veel mogelijk te indexeren aan de andere kant. En we vinden dat de werkgevers samen met de werknemers de verantwoordelijkheid en de risico’s moeten blijven dragen voor de aanvullende pensioenen.’

Achtergrond

De FNV kondigde 2 weken geleden een pas op de plaats aan. Die tijd is gebruikt om met de leden, kaderleden en bestuurders te praten over de stand van zaken rond de pensioenen. Afgesproken was dat aanvullende ideeën welkom zijn, mits deze aansluiten op het akkoord dat juni vorig jaar is gesloten met de werkgevers en de uitgangspunten waarover eerder in de federatieraad overeenstemming is bereikt.

Onderwerpen:

AOW, pensioen, pensioenakkoord

via fnv.nl