Referendum Sociaal Akkoord AOW Pensioen 2010

Tot en met 30 juni 2010 kunnen de leden van het FNV stemmen of zij het eens zijn met het akkoord van de sociale partners over de AOW en het flexibel pensioen. Het is duidelijk dat de FNV het uiterste heeft getracht in het bereiken van een akkoord. Een belangrijke stap voorwaarts is het besef van de vakbond dat het onhoudbaar is om de AOW op 65 jaar te houden.

Er zijn echter ook redenen om tegen het bereikte sociaal akkoord te stemmen. Na bestudering van het akkoord over de AOW en het flexibel pensioen vielen mij een aantal aspecten op;

 • In 2020 wordt de AOW leeftijd verhoogd naar 66 jaar, vijf jaar later (in 2025) wordt bekeken of de AOW leeftijd verder moet worden verhoogd. De sociale partners verwachten dat deze dan naar 67 jaar gaat. Het is echter nog maar de vraag of de overeengekomen stijging van de AOW leeftijd snel genoeg is met het oog op de stijgende kosten van de AOW;
 • Vanuit het oogpunt van de ‘jonge’ werknemer lijkt het verstandiger om de AOW sneller te verhogen dan voorgesteld. Als de kosten van het voorgestelde sociaal akkoord hoger uitvallen bestaat de kans dat de AOW leeftijd naar 68 jaar gaat. De kabinetsplannen bieden in dat opzicht meer zekerheid maar missen het element van een flexibele pensionering;
 • De toezegging van de sociale partners om een aanvullende beleidsagenda te ontwikkelen om de arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit van ouderen substantieel te verbeteren is te vrijblijvend. De toezegging om in het najaar van 2010 afspraken te maken had veel dwingender in het sociaal akkoord moeten worden vastgelegd. Belofte maakt schuld maar er zijn geen waarborgen dat de sociale partners hun belofte (kunnen) nakomen;
 • Uit recente uitlatingen van de heer Van Der Kolk (NRC, 16 juni 2010) blijkt dat het FNV een andere houding wil innemen ten aanzien van de WW-duur en het ontslagrecht. Deze verandering is positief maar sociale partners moeten rekening blijven houden met de kwetsbaarheid van sommige groepen werknemers (bijv. ouderen, ‘zware beroepen’ etc.). Hiermee wordt het belang van goede afspraken omtrent de rol van ouderen op de arbeidsmarkt nogmaals onderstreept;
 • Werknemers zullen zelf meer het risico gaan dragen voor het vermogensbeheer van de pensioenfondsen. Het zou de sociale partners sieren als zij dan ook de mogelijkheid creëren om als (jonge) werknemer een pensioenfonds mee te nemen naar een volgende werkgever (in plaats van het vermogen over te dragen aan een ‘volgende’ pensioensfonds);
 • Een flexibele arbeidsmarkt behoeft ook een wijziging van de pensioenswetgeving. Het belang pensioenfondsen te ‘koppelen’ aan werknemers in plaats van werkgevers, wordt niet door de sociale partners opgemerkt. Het risico op ‘pensioenbreuken’ wordt daarmee verder vergroot, zeker nu de dekkingsgraden van de pensioenfondsen onvoldoende zijn;
 • Met dit akkoord bieden de sociale partners een constructieve bodem voor vruchtbaar overleg met het toekomstig kabinet, omdat er wordt voorzien in de wens om de AOW leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Het periodiek herzien van de leeftijd zou de houdbaarheid van de AOW moeten garanderen;

Gelet op deze bevindingen zal het dan ook niet verassend zijn dat ik tegen het voorgestelde sociaal akkoord zal stemmen. Het akkoord tussen de sociale partners biedt echter wel een constructieve basis voor verder overleg met het kabinet. De inzet van de sociale partners moet zijn om opnieuw in overleg te gaan met het kabinet met het akkoord als basis.

Gebruikte bronnen

Download als PDF-bestand

2 Responses

 1. Dales says:

  < comment has been edited by admin >

  Het wordt hoogste tijd voor actie! Sorry hoor, maar we wachten al veel te lang. Anderen laten het afweten. Iemand moet iets opstarten. De AOW is binnen het bezuinigingspakket cruciaal. [Wie kan] nu eens eindelijk het voortouw gaan nemen en ervoor zorgen dat er een nationaal referendum komt voor behoud van de AOW op 65!!! Actie voeren tegen bezuinigingen op 29 sept [2010] is echter bij lange na niet voldoende. Wat werkelijk verschil maakt is om te laten horen wat het hele volk massaal wil. Een definitief signaal richting politiek aangeven waar de politiek niet omheen kan [en] niet kan negeren.

  De politiek heeft als volksvertegenwoordiger slechts de wil van het volk uit te voeren. Negeren zou betekenen dat men het volk niet serieus neemt. Wanneer gaat de SP en PVV en FNV , zoals in het verkiezingsprogramma aan de kiezers en het Nederlandse volk beloofd, eindelijk eens op de barrikaden en zorgt dat er eindelijk eens een referendum komt voor behoud van de AOW op 65? Dat is de SP, PVV en FNV aan het volk verschuldigd als ze werkelijk serieus genomen wil blijven worden en bij de volgende verkiezingen niet net zo voor de bijl wil gaan als het CDA op dit moment overkomt. De burger wil gehoord worden in wat de burger wil en deze duldt [geen] elitaire clubjes van machtswellustige politici die voor hun eigen hachje werken (zie de teloorgang en afstraffing van [het] CDA).

  Werken tot 67 is onmenselijk en sociaal en moreel onverantwoord. 90% van de Nederlanders is tenslotte vóór het behoud van de AOW op 65. Tot nu toe is het een totale farce, gemanipuleer van politiek en vakbond geweest. Gedraai met cijfers en gedraai met zgn. representatief gedeelte van de bevolking met een handjevol vakbondsleden die stemden dat zij openstonden voor het tillen van de AOW naar 67.

  De overgrote meerderheid van vakbondsleden was echter zo boos op [de politiek en vakbonden] dat zij niet gestemd hebben. Bovendien zijn en mogen vakbondsleden nooit en te nimmer representatief worden geacht voor de totale Nederlandse bevolking. Een referendum is dus zeer noodzakelijk om de mening van het volk over [de AOW] boven tafel te krijgen.

  Democratie is toch de wil van de meerderheid van het volk vertegenwoordigen? Het is niet normaal dat de politiek (met toestemming van de vakbonden)haaks op wat de burger wil in de koerst. Dat is een belediging aan de democratie, de kiezer, de burger.

  • Vincent says:

   Ik begrijp de emotie maar ik begrijp ook dat onze sociale voorzieningen niet grenzeloos zijn. Dat is ook de reden van mijn ‘Tegen’. Ik ben geen tegenstander van 67 jaar maar het tempo waarin is voor mij bezwaarlijk.

   Dat neemt niet weg dat het een ieder vrij staat om zelf een online petitie te starten (http://petities.nl/). Middels een Burgeriniatief kan men trachten de politiek te beinvloeden. U dient echter wel 40.000 steunbetuigingen te verzamelen (http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp).

   Ik ben het niet geheel met u eens dat de politiek de wil van het volk moet uitvoeren. Mijn overtuiging is dat wij in Nederland leven in een vertegenwoordigende democratie. Dat wil zeggen, je kan je eigen vertegenwoordiger kiezen voor in de 2e Kamer. Een referendum past niet helemaal in dat beeld.

   Voor wat betreft betrokken partijen; de PVV heeft het 65 jaar standpunt laten varen ivm een eventuele deelname aan een coalitie. De FNV kan ik enkel complimenteren dat men inziet dat het huidige systeem op lange termijn niet houdbaar is.

   Of 90% vd Nederlanders voor behoud van de 65 jaar is is mij niet bekend. Wel dat meer dan 80% vd mensen op politieke partijen hebben gestemd met in het verkiezingsprogramma een verhoging van de AOW. Het is maar hoe je er naar kijkt en welke steekproef je gebruikt.

   Over steekproef gesproken, U heeft zeker een punt voor wat betref de vraag hoe representatief een referendum is. In relatie tot de vakbonden, ik zou zeggen word lid van een vakbond! Daarmee vergroot u de representativiteit van die vakbond en u kunt profiteren van eventuele services die zij u te bieden hebben.