Nieuwe “TrialsTracker” monitort of de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn

Op 3 november 2016 is de “TrialsTracker” online gegaan, waarmee op geautomatiseerde wijze wordt gemonitord of opdrachtgevers de onderzoeksresultaten beschikbaar hebben gemaakt. De “TrialsTracker” is...