Nieuwe “TrialsTracker” monitort of de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn

Op 3 november 2016 is de “TrialsTracker” online gegaan, waarmee op geautomatiseerde wijze wordt gemonitord of opdrachtgevers de onderzoeksresultaten beschikbaar hebben gemaakt. De “TrialsTracker” is te bereiken via de URL: https://trialstracker.ebmdatalab.net/

Alleen de onderzoeken die zijn geregistreerd in het ClinicalTrials.gov register worden door de “TrialsTracker” gemonitord. De fase 0/1 onderzoeken zijn uitgezonderd, alsmede de onderzoeken waarbij de opdrachtgever formeel om uitstel heeft gevraagd. Om te bepalen of er een eindrapportage beschikbaar is kijkt de “TrialsTracker” of er eindresultaten zijn geupload naar het ClinicalTrials.gov register. Daarnaast zoekt de ‘TrialsTracker’ in PubMed naar gelinkte-resultaten.

Het zoeken in PubMed gaat met behulp van het NCT ID registratienummer. Onderzoekers die het NCT ID nummer niet in hun publicatie opnemen lopen dus een kans dat de eindresultaten niet worden opgemerkt door de “TrialsTracker”.

Er is ook een paper over de “TrialsTracker” verschenen van de hand van Anna Powell-Smith & Ben Goldacre:

  • Powell-Smith A & Goldacre B. (2016). The TrialsTracker: Automated ongoing monitoring of failure to share clinical trial results by all major companies and research institutions [version 1; referees: awaiting peer review]. F1000Research, 5:2629 http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.10010.1

Nederlandse UMC’s

Met zo’n nieuwe tool als de “TrialsTracker” is het ook mogelijk om te kijken of de Nederlandse Universitair Medische Centra hun verplichtingen nakomen voor wat betreft het rapporteren over de resultaten van klinische proeven waarvan zij opdrachtgever zijn.

nlcwias6-wqaax7te

Allereerst moet worden opgemerkt dat bovenstaande een tijdgebonden weergave van de situatie is (peildatum 6 november 2016). Het is samengesteld met behulp van het overzicht dat te vinden is op https://trialstracker.ebmdatalab.net.

Tevens valt op dat niet alle academische centra klinische proeven in ClinicalTrials.gov hebben geregistreerd. Of misschien zijn deze wel geregistreerd maar vallen ze onder de door de “TrialsTracker” gehanteerde uitzonderingssituaties.

Tenslotte wordt gewezen op de achterliggende methode van de “TrialsTracker”. Nogmaals, er kan wel degelijk zijn gepubliceerd over geregistreerde klinische proeven maar het is mijns inziens mogelijk dat deze publicatie(s) niet wordt opgemerkt door de “TrialsTracker”. Hetzij omdat de auteur is vergeten om het NCT ID registratienummer te vermelden in het artikel, hetzij om een andere reden.

In het geval de “TrialsTracker” om een andere reden de publicatie niet kan vinden, dan zou ik de betrokkene aanraden contact op te nemen met de ontwikkelaars van “TrialsTracker”. Al is het maar om (publieke) misvattingen te voorkomen.

Bronnen