ZonMw: Impactsessie COVID-19 vaccinstudies

Datum: 10 March 2022
Tijd: 16:30 - 18:00

Op donderdag 10 maart 2022, van 16:30 tot 18:00 uur, organiseren wij een Impactsessie over 4 COVID-19 vaccinatiestudies waarin zij hun nieuwste resultaten delen. Deze 4 studies zijn onderdeel van een unieke samenwerking van 8 onderzoeksprojecten en het RIVM waarin wordt gekeken naar het effect van COVID-19 vaccinatie in mensen met een verstoord immuunsysteem.

Continue Reading

ZonMw: Bijeenkomst Zorgevaluatie ‘Sneller van resultaat naar richtlijn en praktijk’

Datum: 14 April 2022
Tijd: 10:00 - 12:45
Locatie: Utrecht

ZonMw organiseert op donderdagochtend 14 april 2022 een bijeenkomst over zorgevaluaties. Deze zesde bijeenkomst voor zorgevaluaties heeft als thema ‘Sneller van resultaat naar richtlijn en praktijk’. In de afgelopen periode is er veel aandacht geweest om zorgevaluatieresultaten te vertalen in richtlijnen. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te geven hoe na aanpassing in de richtlijn de interventie uiteindelijk ook toegepast gaat worden in de praktijk. Zorgevaluaties staan onverminderd hoog op de agenda van zorg- en beleidspartijen omdat met die kennis niet alleen gezondheidswinst voor de patiënt bereikt kan worden, maar ook onnodige kosten kunnen worden vermeden. De zorgevaluaties die worden uitgevoerd met subsidies uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, SEENEZ, de Kwaliteits-en Doelmatigheidsagenda op 30 aandoeningen, Leading the Change en Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG), dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Continue Reading

ZonMw: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2022: ’10 jaar onderweg!’

Datum: 31 March 2022
Tijd: 09:15 - 17:45
Locatie: Den Bosch

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Het congres heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen. Omdat het GGG-programma 10 jaar bestaat zullen we daar tijdens dit congres ook veel aandacht aan besteden. Meer dan ooit komen opbrengsten en impact vanuit lopende en afgeronde onderzoeksprojecten aan de orde. Dit doen we graag samen met u, als afgevaardigden vanuit het gehele geneesmiddelenveld met wie wij met trots de afgelopen 10 jaar hebben samengewerkt. Tijdens de lunchpauze zal er uitgebreid gelegenheid zijn tot netwerken op het mooie centrale plein waar deze locatie zich bij uitstek voor leent.

Continue Reading

ZonMw: GGG Themawebinar ‘Implementeren van start tot finish: #hoedan?’

Datum: 9 September 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

ZonMw vraagt subsidieaanvragers sinds enige jaren naar ‘de implementeerbaarheid van projectresultaten’ en plannen voor verspreiding en implementatie van de projectresultaten. Maar wat verwachten ze dan eigenlijk en hoe pak je dat aan? In het themawebinar van 9 september 2021 licht GGG-implementatiespecialist Jasmijn Timp dit toe, delen een externe implementatiedeskundige en GGG-projectleiders hun ervaringen en geven zij tips&tricks met betrekking tot implementatie van hun projectresultaten.

Continue Reading

ZonMw: Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek

Datum: 17 September 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

De masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren en voor jongeren zelf. Na afloop ben je aan het denken gezet over de vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg?

Continue Reading