ZonMw: GGG Themawebinar ‘Implementeren van start tot finish: #hoedan?’

Datum: 9 September 2021

Tijd: 16:30 - 18:00

Locatie: Online

ZonMw vraagt subsidieaanvragers sinds enige jaren naar ‘de implementeerbaarheid van projectresultaten’ en plannen voor verspreiding en implementatie van de projectresultaten. Maar wat verwachten ze dan eigenlijk en hoe pak je dat aan? In het themawebinar van 9 september 2021 licht GGG-implementatiespecialist Jasmijn Timp dit toe, delen een externe implementatiedeskundige en GGG-projectleiders hun ervaringen en geven zij tips&tricks met betrekking tot implementatie van hun projectresultaten.

Continue Reading

ZonMw: Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek

Datum: 17 September 2021

Tijd: 09:30 - 14:00

Locatie: Online

De masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren en voor jongeren zelf. Na afloop ben je aan het denken gezet over de vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg?

Continue Reading

ZonMw: Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek

Datum: 8 October 2021

Tijd: 09:30 - 14:00

Locatie: Online

De masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren en voor jongeren zelf. Na afloop ben je aan het denken gezet over de vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg?

Continue Reading

ZonMw: Webinar Medische Technologie

Datum: 1 February 2021

Tijd: 11:00 - 12:30

Locatie: Webinar

De webinarserie van Translationeel Onderzoek wordt vervolgd met het thema Medische Technologie. Technologie maakt enorme stappen in alle gebieden en zo ook in de medische wereld. Hoe ontwikkelt onderzoek zich verder in dat gebied?

Continue Reading

ZonMw: Theminar: Placebo of No-cebo?

Datum: 8 December 2020

Tijd: 12.30 -13.30 uur

Locatie: Online

Wist je dat onze verwachtingen invloed hebben op onze gezondheid? De bewijzen voor het placebo-effect stapelen zich op. Het omgekeerde nocebo-effect bestaat ook: ‘Angst maakt ziek’. De informatie die je aan patiënten geeft en hoe je dat doet, heeft effect op de uitkomst van de behandeling. Andrea Evers, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en ontvanger van de Stevinpremie 2019, en haar team doen onderzoek naar het placebo- en nocebo-effect in klinisch onderzoek. Zij stelt dat de effecten van veel behandelingen voor een deel worden verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Denk hierbij aan het vertrouwen dat een onderzoeker of arts uitstraalt, eerdere ervaringen en ook onze verwachtingen over deze behandeling. Met behulp van deze kennis kunnen we therapieën optimaliseren en de kans op bijwerkingen verkleinen.

Continue Reading

ZonMw: Bouwstenen voor effectonderzoek: resultaten en lessen van onderzoek naar kernelementen van interventies jeugd

Datum: 26 November 2020

Tijd: 10.00 - 15.30 uur

In de consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd sloegen onderzoekers en jeugdhulpinstellingen nieuwe wegen van effectonderzoek in op 7 grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. Het onderzoek levert kennis op over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Vertrekpunt daarbij zijn de kernelementen van bewezen effectieve interventies

Continue Reading

ZonMw: Themawebinar ‘Inclusie voorop!’

Datum: 17 November 2020

Tijd: 16.30 - 18.00 uur

Locatie: Webinar

Het includeren van patiënten is bij de start van bijna ieder GGG-project van belang. Wat is er voor nodig om de inclusie optimaal te laten verlopen? Wat komt er bij kijken? Waar moet je aan denken? Prof. dr. Koos Burggraaf gaat hier uitgebreid op in en geeft handige tips en tricks. Het projectteam van de SONIA trial geeft inzicht in de manier waarop zij de inclusie hebben geregeld. Ook het belang van het betrekken van patiënten bij het opzetten van een studie komt aan bod. Een webinar derhalve met kennis halen en kennis delen, lessons learned en vraag en antwoord.

Continue Reading