IVO: SciCommLunch ‘Het vergroten van de impact van je onderzoek met wetenschapscommunicatie’

Date: 20 April 2021
Location: Online