DCRF: Online Symposium European Clinical Trial Regulation (CTR)

DCRF: Online Symposium European Clinical Trial Regulation (CTR)

Date: 17 January 2023
Time: 09:00 - 11:30
Location: Online

Het afgelopen jaar is een overgangsperiode geweest waarin iedereen ervaring heeft kunnen opdoen met deze nieuwe wetgeving. Hierin hebben we gemerkt dat er in de praktijk nog veel vragen leven over de implementatie van de CTR in de eigen werksituatie, terwijl de definitieve invoeringsdatum snel dichterbij komt. Juist nu er niet meer alleen wordt voorbereid maar er in de praktijk onder de nieuwe wetgeving moet worden gewerkt, komen de praktische uitdagingen bovendrijven. Tijdens dit symposium informeren wij jou over de definitieve inwerkingtreding van de CTR, waarbij het hoe en waarom van de CTR vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Daarnaast lichten de sprekers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe wat de aandachtspunten en de kansen zijn in het kader van de CTR implementatie.