Uitgelicht en gespot op internet (week 38, 2023)

Hierbij een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, een supplement van de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

U kunt met mij linken via LinkedIn.


EU-X-CT Cross-border Access to Clinical Trials Initiative 

EU Clinical Trials Regulation (CTR)

Clinical Trials Expert Group (CTEG)

Decentralised elements

Clinical trial results reporting

Data delen, Data structure, Data Management Plans

Dierexperimenteel onderzoek

Diversiteit, Inclusiviteit, Representativiteit

Embryowet: Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet in verband met de afschaffing van het tijdelijk verbod op het doen ontstaan van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

Op 27 september 2023 zal de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  plaatsvinden, klik hier.

De voortgang van het Wetsvoorstel ‘Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet in verband met de afschaffing van het tijdelijk verbod op het doen ontstaan van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek‘ is te volgen via de website van de Tweede Kamer, klik hier.

Ethiek

European Medicines Agency  (EMA), Inspectors Working Group, GCP, Inspection procedures and guidance, Phase I units, biological medicinal products

Fraud, Misconduct, Integrity, Pseudoscience

German Biobank Node

Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

International Society for Stem Cell Research (ISSCR)

Kunstmatige Intelligentie (KI)

League of European Research Universities (LERU)

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Uit de Memorie van Toelichting – Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2024 (36 410 XVI) (19-09-2023), Pagina 138 – 139.

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Abonnees zijn op 12 september 2023 hierover geïnformeerd via de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 177!

Participatiekompas

Patient Engagement Synapse

Universiteiten van Nederland

US Food and Drug Administration’s (FDA), National Institutes of Health (NIH)

Overig


Op de hoogte blijven van actueel nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties

news.bontrop.com events.bontrop.com consultations.bontrop.co