Wet zeggenschap lichaamsmateriaal: Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging gepubliceerd

Op 23 september 2022 is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) gepubliceerd.

In de nota gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in op de vragen uit het verslag van de vaste commissie voor VWS van 15 oktober 2021 over de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl).

De Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) telt 102 pagina’s en is te downloaden via de link hieronder:

De minister van VWS heeft daarnaast ook een nota van wijziging ingediend.

De Nota van wijziging inzake Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) is te downloaden via de link hieronder: