Overgang naar nieuwe procedure nWMO-plichtig onderzoek per 1 januari 2015

Overgang naar nieuwe procedure nWMO-plichtig onderzoek per 1 januari 2015

[Deze blog post is bijgewerkt op 17 januari 2015]

Overgenomen uit: Nefarma nieuwsbericht 5 augustus 2014: Nieuwe toetsingsmethode voor nWMO-onderzoeken:

“De manier waarop nWMO-plichtige-onderzoeken worden getoetst, gaat volgend jaar veranderen. Alle nWMO onderzoeken worden straks beoordeeld door onafhankelijke experts van Medisch Ethische Toetsingscommissies.”


Voor meer informatie over de achtergronden en de ontwikkeling van het Toetsingskader nWMO zie ook de volgende pagina’s:

2 thoughts on “Overgang naar nieuwe procedure nWMO-plichtig onderzoek per 1 januari 2015

Comments are closed.