De studiefinanciering in het leenstelsel (VI): Beta-studenten, een rekenvoorbeeld

In het eerder gegeven rekenvoorbeeld is voorgerekend hoeveel de schuld een uitwonende student kan opbouwen in vier jaar studie. Het rekenvoorbeeld maakt echter niet inzichtelijk hoe hoog de studieschuld kan worden als de student langer dan 4 jaar studeert.

Daarom als aanvulling op het eerdere rekenvoorbeeld hieronder een overzicht hoeveel schuld een student kan opbouwen als er studievertraging optreedt en/of als de student een studie volgt die langer recht geeft op studiefinanciering (zoals bètawetenschappen).

Maximale kredietruimte DUO studiefinanciering

Klik op de tabel voor een grotere weergave.

Bronnen:

Gerelateerd: 

(Featured image: Coins“. Licentie Public domain via Wikimedia Commons)