De studiefinanciering in het leenstelsel (II): het aflossen

Na het afstuderen moet de studieschuld ook weer worden afgelost. De hoogte van de aflossing bedraagt niet meer dan 4% van het inkomen. De termijn waarbinnen wordt afgelost is in het leenstelsel 35 jaar. Verder is afgesproken dat jongeren pas gaan aflossen vanaf het moment dat zij het minimumloon verdienen. Het minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder bedraagt €1.485,60 p.mnd. Het jaarinkomen (bij minimumloon) wordt geschat op €1.485,60 x 12 maanden = €17.827,20 per jaar. In onderstaande tabel kan worden afgelezen hoeveel er maandelijks moet worden afgelost. Tevens is in onderstaande tabel opgenomen het bedrag dat de student na 35 jaar heeft afgelost.

Aflossingscapaciteit

Gerelateerd: 

(Featured image: Coins“. Licentie Public domain via Wikimedia Commons)

1 Response