Cao checklist diversiteit | Abvakabo FNV

Cao checklist diversiteit

31 mei 2011

Diversiteit is belangrijk. Gelijke kansen moeten voor iedereen gelden. Iedereen is gelijk ongeacht leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of wat dan ook.  Dit geldt ook op de werkvloer; het zou niet moeten uitmaken voor een werkgever of een collega wat of hoe je bent. Ook willen wij dat iedereen het werk kan doen dat bij zijn of haar talenten past, en daar prettig in kan functioneren.

Daarbij is de arbeidsmarkt diverser geworden. Er komt krapte. En we hebben te maken met vergrijzing en ontgroening. De noodzaak van diversiteit wordt dus steeds nijpender. Abvakabo FNV stimuleert een goed diversiteitsbeleid onder werkgevers en in ons eigen leden- en vrijwilligersbestand zeer. We hebben het de komende jaren tot speerpunt van ons beleid gemaakt.

Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen is het maken van een checklist diversiteit voor onze bestuurders. Deze checklist biedt de bestuurders een handig overzicht van de aandachtspunten ten aanzien van de ‘diversiteitsdoelgroepen’: jongeren, vrouwen, migranten, lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. We kijken hierbij niet enkel naar doelgroepacties, waarbij je een bepaalde doelgroep met een achterstandpositie op de arbeidsmarkt wilt aantrekken en deze positie wilt verbeteren, maar ook naar diversiteitsacties. Bij diversiteitsacties richten beleid en regelingen zich op het waarderen, onderkennen én benutten van elkaars verschillen en talenten om meerwaarde te creëren.

Om na te gaan of de punten van de checklist diversiteit daadwerkelijk in de cao’s aan de orde komen, hebben vrijwilligers vanuit diversiteit tezamen met de beleidsadviseur diversiteit een aantal cao teksten geanalyseerd. Op diverse niveaus heeft de werkgroep feiten, voorbeelden en ervaringen verzameld om vast te stellen in hoeverre de cao’s in de praktijk gehoor geven aan diversiteitsbeleid en in hoeverre de werkgroep hierin een aanvullende rol kan spelen.

We merken dat de analyses van de werkgroep veel enthousiasme opleveren, want ondanks dat onze bond een ieders belang behartigt, komt het voor dat diversiteit en bijvoorbeeld jongerenthema’s zoals stagebeleid niet direct op de agenda staan. Deze checklist en analyses zijn exact bedoeld om die bewustwording te doen vergroten.

Een andere manier om diversiteit en bijvoorbeeld jongerenthema’s op de agenda te zetten is om je als lid actief in te zetten voor de bond. Dit kan bijvoorbeeld door in een sectorbestuur Vrouwen, Migranten, Jongeren en/of LGBT te gaan. Je kunt natuurlijk ook op een andere manier actief worden en je stem laten horen!

Het is in ieder geval van belang dat we binnen onze bond ons beleid en activiteiten van zoveel mogelijk kanten belichten en toetsen om zo tot een voor ieder herkenbare, betrokken en betrouwbare bond te komen. Een checklist diversiteit is hiervan een voorbeeld, maar nog beter is het natuurlijk als in de toekomst deze checklist niet meer nodig is en onze leden de punten direct aangeven. Meer diversiteit leidt immers tot meer creativiteit en inzichten. Dus heb je ideeën/standpunten/visies of gewoon een aantal vragen, stuur dan een mailtje naar of kijk naar de mogelijkheden om actief te worden op http://www.abvakabofnv.nl/over/vrijwilliger-worden/.

via abvakabofnv.nl