Abvakabo FNV | Hard werken aan pensioenakkoord

Hard werken aan pensioenakkoord

26 april 2011

De Bondsraad van Abvakabo FNV is 15 april bijeen geweest om te discussiëren over de pensioenen. Al maanden is de FNV bezig met de uitwerking van het AOW/pensioenakkoord dat in juni 2010 door werkgevers en werknemers is gesloten. Dat gaat niet zonder slag of stoot en dat lijkt mij ook niet meer dan logisch.

Want het gaat over een van de meest belangrijke inkomensvoorzieningen voor werkenden en niet-werkenden. In het akkoord is afgesproken dat de AOW in 2020 naar 66 jaar gaat en daarna verder stijgt als de levensverwachting stijgt. Dit betekent dat ook de leeftijd van de aanvullende pensioenen omhoog gaat maar minder snel. Ook is in het akkoord afgesproken dat de kosten van de gestegen levensverwachting niet langer in de pensioenpremie worden verwerkt en dat het systeem schokbestendiger moet worden.

Een van onze grootste bezwaren tegen wat er nu op tafel ligt, is de zogenaamde risicotoedeling. Tot nu toe worden de lusten en de lasten gezamenlijk door werkgevers en werknemers gedragen. In wat er nu op tafel ligt, komt dat wat ons betreft veel te eenzijdig bij de werknemers te liggen. En dat moet anders. Onze bond heeft daar concrete ideeën over hoe dit zou kunnen.

Natuurlijk vinden wij veel meer. Hiervoor verwijs ik naar twee brieven, van 25 maart 2011 en 15 april 2011 aan de Bondsraad van Abvakabo FNV.

Er is ook veel te doen over de zogenaamde zekerheid en indexatie. Wij vinden dat mensen redelijk zeker  moeten kunnen zijn van hun pensioen. Natuurlijk zijn er geen sluitende garanties, daar is nooit in het leven sprake van. Maar het is volstrekt terecht dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn.

Ook hebben wij de ambitie om de pensioenen te indexeren. Dat wil zeggen dat de hoogte van het pensioen de loonontwikkeling volgt. Anders is het pensioen op termijn heel weinig waard.

We proberen het nieuwe stelsel zo in te richten dat deze twee uitgangspunten er goed in zitten. Dat is nog niet zo eenvoudig. FNV Bouw, FNV en Bondgenoten en wij hebben op enig moment aan de rem getrokken en gepleit voor een pas-op-de-plaats omdat we het niet goed vinden gaan. We zijn nu met zijn drieën bezig om te kijken of we betere alternatieven kunnen uitwerken.

De FNV heeft het overleg met de werkgevers en de Minister inmiddels weer hervat. Met de werkgevers moeten goede afspraken worden gemaakt over de risicotoedeling, namelijk dat werkgevers in goede en slechte tijden bijdragen aan het financieel gezond houden van het pensioenstelsel.

De minister moet over de brug komen om te zorgen dat mensen nog steeds op 65 jaar met AOW kunnen gaan. De afsprak is dat als je met 65 met AOW gaat, er een actuariële korting plaatsvindt. Maar omdat de AOW voortaan de ontwikkeling van de verdiende lonen zou gaan volgen in plaats van de contractlonen, zou je uiteindelijk met hetzelfde bedrag wegkunnen. De berekeningen die de Minister hanteert, laten dat nog niet zien en dat moet echt goed in elkaar zitten.

Ondanks het prachtige Paasweer, wordt er dus in deze tijd hard gewerkt aan een goede uitwerking van het akkoord. De bedoeling is dat 9 mei in de Federatieraad van de FNV er een goed eindresultaat ligt.

Terug naar de nieuwslijst

0 reacties

Nog geen reacties