DORP eindigt op 31 december 2023

Op 19 juni 2023 is bekend gemaakt dat het Dutch Oncology Research Platform (DORP) gaat stoppen en eindigt op 31 december 2023.

KWF, IKNL en DORP hebben na grondige evaluatie en overweging gezamenlijk besloten de financiering niet voort te zetten, waarmee het project DORP eindigt op 31 december 2023.

bron: DORP nieuwsbericht ‘Project DORP eindigt’ d.d. 19 juni 2023

De reden waarom de financiering wordt gestopt is een interessante, en hopelijk voor andere partijen (in de brede zin) reden om een keer achter de oren te krabben. Er is een behoefte waar niet in wordt voorzien, en nu DORP eindigt is er weer een vraagbaak minder in onze wereld van mensgebonden onderzoek.

DORP heeft veel bereikt en wordt door betrokken partijen en afnemers enorm gewaardeerd. Voor KWF en IKNL staat het belang van oncologische onderzoekers voorop. DORP ziet echter dat de uitdagingen in de opstart en uitvoering van onderzoek vaak oncologie-overstijgend zijn en de oplossing niet altijd binnen de invloed van onderzoekers ligt. Hierdoor is financiering vanuit uitsluitend oncologische KWF gelden niet langer passend.

bron: DORP nieuwsbericht ‘Project DORP eindigt’ d.d. 19 juni 2023

De inspanningen van DORP zijn niet tevergeefs geweest:

KWF en IKNL willen het DORP-team bedanken voor hun inzet en de mooie resultaten die behaald zijn in de afgelopen jaren. DORP heeft een sterke rol laten zien als netwerk- en adviesorganisatie en heeft waardevolle bijdragen geleverd aan het oncologische veld. De komende tijd gaan KWF, IKNL en DORP samen aan de slag om de verschillende onderdelen van het platform duurzaam in te bedden, zowel bij KWF, in bijvoorbeeld de toolkit voor onderzoekers, als bij andere organisaties. Het team van DORP zal de ondersteuning van onderzoekers tot het einde van dit jaar voortzetten.

bron: DORP nieuwsbericht ‘Project DORP eindigt’ d.d. 19 juni 2023

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) wordt door velen nu gezien als partij die het stokje misschien zou kunnen overnemen. De vraag is echter of de DCRF daar de aangewezen partij voor is en of er mensen en middelen beschikbaar zijn. Nu er geen financiering is vanuit KWF en IKN, wie pakt dan de rekening op?

We zullen dus nog even moeten afwachten hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen.

Rest mij enkel nog te zeggen dat ook ik zeer content was met de komst en de activiteiten van DORP. “Die gaan mijn nieuwsbrief nog eens overbodig maken“, dacht ik vaak. Helaas heeft het niet zover mogen komen. Heel spijtig omdat DORP in mijn beleving een voorbeeld is van hoe onderzoekers geholpen moeten worden bij het opzetten, uitvoeren en afronden van onderzoek. Dat zouden meer organisaties én instellingen moeten doen.

Vanachter mijn laptopje wil ik de mensen van DORP ook heel erg bedanken voor hun wel gewaardeerde inspanningen in de afgelopen jaren. En ik weet zeker dat veel van deze goede mensen ook elders weer goede dingen gaan doen.

En mocht je het niet kunnen laten, ik ben altijd heel blij met vrijwilligers die content willen maken voor de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken 😁