Uitgelicht en gespot op internet (week 50, 2021)

Ook deze week weer een nieuwe overzicht van actualiteiten en nieuwsberichten die de afgelopen week zijn gespot op het internet.

Voor de mensen die een nieuwe agenda onder de kerstboom zullen aantreffen, er zijn ook weer nieuwe bijeenkomsten en consultaties toegevoegd aan de Events‘ pagina en de Consultations‘-pagina. Ontbreekt er een belangrijk event? Neem dan contact met mij op via het contact formulier.


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Adequaatheidsbesluit Republiek Korea

All European Academies (ALLEA)

Biobanken

Cel- en gentherapie

Clinical trials

Clinical Trials Regulation (CTR), Ernstige inbreuken (art. 52),

Clinical Trials Information System (CTIS)

Data management

Dierexperimenteel onderzoek

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

European Medicines Agency (EMA)

Embryowet

De fracties van D66 en VVD zullen twee initiatiefvoorstellen voorbereiden. Dit betreft ten eerste een initiatief over pre-implantatie genetische diagnostiek bij dragers van ernstige erfelijke afwijkingen die zich in volgende generaties kunnen voordoen. Daarnaast worden de eerste stappen gezet tot aan wetsbehandeling met een initiatiefwet die het verbod op het doen ontstaan van embryo’s voor andere doeleinden dan het laten ontstaan van een zwangerschap, onder voorwaarden en na goedkeuring van het onderzoek door de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), opheft. Met het oog op beide wetsvoorstellen starten initiatiefnemers een uitgebreide adviesronde en zullen zij de uitkomsten hiervan betrekken bij het maken van de wetgeving.

bron: pagina 36, Coalitieakkoord 2021 – 2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst (15-12-2021).

Ethical Framework Informing Breastfeeding Research and Interventions (EFBRI)

Global Alliance for Genomics & Health (GA4GH)

Good Clinical Practice (GCP), Good Manufacturing Practice (GMP), Remote inspections

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Kwaliteit van onderzoek (grappig, maar ook met boodschap)

Medische hulpmiddelen

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) 

Research integrity

Risico, Veiligheidskunde

US Food and Drug Administration (FDA)

Overige


Op de hoogte blijven van actueel nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties

news.bontrop.com

consultations.bontrop.com

events.bontrop.com