Uitgelicht en gespot op internet (week 16, 2021)

Hierbij een nieuw overzicht van nieuws en andere berichten die de afgelopen weken zijn gespot op het internet. Ook zijn de Events‘ pagina en de Consultations‘ pagina weer bijgewerkt.


College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Dierexperimenteel onderzoek

Dutch Oncology Research Platform (DORP)

European Clinical Trial Regulation (ECTR), Clinical Trials Information System (CTIS)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

Fieldlab, Fieldlab Evenementen, Niet-WMO onderzoek

Er zijn ontwikkelingen gaande richting een breder kader voor toetsing van onderzoek met mensen dat in of buiten het grijze gebied van de WMO valt (dus breder dan alleen gedragsonderzoek). Zolang een dergelijk breed kader niet is ontwikkeld, is er voor andere partijen die gedragsonderzoek doen geen verplichting, en ook slechts zeer beperkte mogelijkheid om hun onderzoek ethisch te laten toetsen. Nethics zal waar mogelijk bijdragen aan het debat over toetsing van gedragswetenschappelijk onderzoek, o.a. door te participeren in het programma regeldruk dat het ministerie van VWS heeft geïnitieerd om de reikwijdte en afbakening van de WMO te herdefiniëren.

bron: Statement Nethics naar aanleiding van Fieldlab evenementen. Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen.

International Council for Harmonisation (ICH), Good Clinical Practice (GCP)

James Lind Care

Medical Device Coordination Group (MDCG), MDR

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Representative sample, Inclusion, Involvement

TransCelerate BioPharma Inc.

Stichting MLC Foundation (MLCF)

Vereniging van universiteiten (VSNU)

Overige


Raadpleeg het weblog voor een overzicht van het laatste nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties.

Nieuwsfeed
> news.bontrop.com <

Consultaties
> consultations.bontrop.com <

Events
> events.bontrop.com <