Er was eens een nieuwsbrief…

Deze blogpost lag al een tijdje in de onderste bureaulade. Ver uit het zicht verdwenen en vergeten. Maar gezien de groei van het abonneebestand van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken in het afgelopen jaar, leek mij dit een geschikt moment het stof van de blogpost af te blazen en de lezers iets meer te vertellen over de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van de blogpost een vraag hebben, stel deze gerust in de ‘Comments‘-sectie onderaan de blogpost.


Het ‘wat‘ en ‘waarom‘ van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Al meer dan twee en een half jaar verzorg ik in mijn vrije tijd de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘. De ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘ is een nieuwsbrief waarmee onderzoekers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gewijzigde richtlijnen. Daarnaast informeert de nieuwsbrief onderzoekers over relevante bijeenkomsten en publieke consultaties.

Met de nieuwsbrief probeer ik een bijdrage te leveren aan het bevorderen van goede onderzoekspraktijken. De nieuwsbrief is daarom niet alleen bedoeld voor onderzoekers. Ook onderzoeksverpleegkundigen, monitors, auditeurs, en andere belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.

Voor de waaromvraag moeten we terug naar het pre-2016 tijdperk. In dat tijdperk was de informatievoorziening vanuit de verschillende overheden en organisaties voor verbetering vatbaar. Nieuwe ontwikkelingen werden óf te laat óf niet gecommuniceerd. Dat kon anders was mijn gedachte. En zo is de gedachte voor een mailinglist/nieuwsbrief ontstaan.

Op het juiste moment, de juiste informatie, bij de juiste persoon. Dat zou het motto van de nieuwsbrief worden. En ook het logo was snel gevonden. Uit eigen collectie, een bewerkte foto van Minerva.

Minerva of Menerva is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid, van de menselijke geest en van de wijsheid.
-bron Wikipedia

Voor de inhoud van de nieuwsbrief ben ik RSS feeds gaan volgen, ontvang ik gemiddeld zo’n 80 e-mails en nieuwsbrieven per dag, en houd ik een aantal websites in de gaten.

Kortom, alle ingrediënten voor een nieuwsbrief waren aanwezig. Alleen de abonnees nog. Die volgden druppelsgewijs nadat ik op 4 juli 2016 de nieuwsbrief via een blogpost op mijn website en een bericht op LinkedIn onder de aandacht bracht van mijn netwerk.

Negen dagen later, op 13 juli 2016 werd het eerste nummer van de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘ verstuurd.

Is de nieuwsbrief een succes?

Er zijn nu 80 nummers van de nieuwsbrief verstuurd, en ik heb het abonneebestand zien groeien naar meer dan 200 abonnees (208 per 1 februari 2019). Een ontwikkeling die ik niet had verwacht toen ik in 2016 met de nieuwsbrief begon. De nieuwsbrief lijkt te voorzien in een behoefte en heeft dus zeker niet gefaald. De vraag of de nieuwsbrief een succes is kan ik daarom niet ontkennend beantwoorden.

Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van meerdere nieuwsbronnen. Is de nieuwsbrief niet gewoon een doorgeefluik van nieuws?

De nieuwsbrief is meer dan alleen een doorgeefluik. Niet alle overheden en organisaties hebben hun informatievoorziening op orde. Sommige leven nog in het pre-2016 tijdperk en laten de huidige beschikbare (elektronische-) mogelijkheden om snel nieuws te verspreiden onbenut. Door een voorbeeld te zijn tracht de nieuwsbrief andere organisaties te stimuleren aandacht te schenken aan de informatievoorziening.

Laat ik onderstrepen dat wedijveren met overheden en organisaties absoluut niet het doel is van de nieuwsbrief. Wat ik kan kunnen zij tenslotte vast beter. Zodra de informatievoorziening een acceptabel niveau heeft bereikt verliest de nieuwsbrief haar relevantie en houdt zij op te bestaan.

Hoe staat het anno 2019 met de informatievoorziening voor onderzoekers?

De ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘ zal geen rol hebben gespeeld, maar ik heb gemerkt dat de informatievoorziening vanuit een aantal overheden en organisaties enorm is verbeterd in de afgelopen drie jaar.

Met name de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) verdienen een compliment. De informatievoorziening vanuit de CCMO en DCRF is de afgelopen jaren sterk verbeterd in vergelijking met het pre-2016 tijdperk. Nieuws wordt sneller gedeeld en belangrijk nieuws dezelfde dag nog. Ik vind dat een goede ontwikkeling en hoop dat het ook andere overheden en organisaties aanzet meer aandacht te schenken aan hun informatievoorziening.

Als de informatievoorziening vanuit de CCMO en DCRF zo sterk is verbeterd, is de nieuwsbrief dan nog wel relevant?

De informatievoorziening vanuit de CCMO en DCRF kan dan wel zijn verbeterd, er zijn ook nog andere overheden en organisaties waarvan de informatievoorziening beter kan. Ik zie wel positieve ontwikkelingen maar we zijn er nog niet. Pas als onderzoekers kunnen vertrouwen op een snelle en betrouwbare informatievoorziening dan heeft de nieuwsbrief haar doelen bereikt. Tot die tijd blijft de nieuwsbrief relevant.

Daarnaast probeer ik de nieuwsbrief relevant te houden door aandacht te besteden aan achtergronden en opinie, en door te luisteren naar wat de abonnees vinden. Hoewel niet alle suggesties direct te realiseren zijn, er zitten nuttige aanwijzingen bij voor de toekomst.

Tot slot

Tot slot, ik ben content met de ontwikkeling van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief voorziet in een behoefte en wordt gewaardeerd door de abonnees. Vooraf had ik deze ontwikkeling niet verwacht en het motiveert mij om door te blijven gaan met de nieuwsbrief.

Ook ben ik de abonnees dank verschuldigd. Niet alleen voor de waardering, suggesties en nieuwstips die ik van hen ontvang, maar ook voor het promoten van de nieuwsbrief door deze door te sturen naar collega’s en andere netwerkcontacten. Zonder abonnees was er geen nieuwsbrief geweest. Ik hoop ze nog lang van dienst te kunnen zijn.


Abonneren op de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken?

Overzicht van verstuurde nieuwsbrieven

2 Responses

  1. Edith says:

    Mooi geschreven en je nieuwsbrief wordt zeer gewaardeerd! Veel dank hiervoor!

  2. Nanda says:

    Chapeau voor alle effort die je in de nieuwsbrief steekt. Ik ben je daar zeer verdienstelijk voor. Het is zo waardevol om een samenvatting te ontvangen met de belangrijkste ontwikkelingen, publicaties en conferenties in ons werkveld. Blijf vooral doorgaan!