Instellingen onderschrijven de Richtlijn Externe Toetsing 2012

De Raden van Bestuur van een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen en instellingen onderschrijven de werkwijze en de Richtlijn Externe Toetsing 2012. Met het onderschrijven van deze instellingsverklaring geven de Raden van Bestuur aan dat zij de aanvragen voor het deelnemen aan multicenteronderzoek in hun instelling efficiënt georganiseerd hebben. Zij bekrachtigen hiermee

Continue Reading

Instruction Manual, met ontbrekende sectiekoppen.

Vanwege de implementatie van de European Clinical Trial Directive 2001/20/EC heeft het ministerie van VWS in 2005 een Instruction Manual uitgebracht met daarin beschreven de praktische gang van zaken rondom het doen van geneesmiddelenonderzoek in Nederland. Een welkome handleiding voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Ned Tijdschr Geneeskd.

Continue Reading