Instruction Manual, met ontbrekende sectiekoppen.

Vanwege de implementatie van de European Clinical Trial Directive 2001/20/EC heeft het ministerie van VWS in 2005 een Instruction Manual uitgebracht met daarin beschreven de praktische gang van zaken rondom het doen van geneesmiddelenonderzoek in Nederland.

In hoofdstuk 3.1 worden 47 voorbeelden gegeven van wat zoal substantiële amendementen zijn. Wat niet zichtbaar is in het PDF-bestand zijn de sectiekoppen van de categorieën waarover de voorbeelden zijn verdeeld. Wie de voorbeelden mét de ontbrekende sectiekoppen wil raadplegen kan hier de volledige sectie 3.1.1 downloaden.