Geringe kennis over inhoud pensioenakkoord

nieuws

RSS

Geringe kennis over inhoud pensioenakkoord

dinsdag 02 augustus 2011 / Redactie / geen reacties

Bijna 60% van de Nederlanders heeft het gevoel dat de discussie rond het pensioenakkoord veel meer over hun hoofd gevoerd wordt dan mét hen. 48% lijkt daarin te berusten, omdat ze het gevoel hebben dat ze toch geen invloed kunnen uitoefenen. Deze machteloosheid komt niet voort uit desinteresse: de helft (49%) van de Nederlanders realiseert zich wel degelijk dat het voor hen een belangrijk onderwerp is. Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction onder een representatieve steekproef van ruim 1.000 Nederlanders.

Het is dan ook zaak het kennisniveau van de Nederlanders op orde te krijgen: slechts een derde van de bevolking vindt zichzelf goed geïnformeerd. De meerderheid (54%) van hen kan desondanks niet inschatten wat het pensioenakkoord voor hen gaat betekenen. Bij mensen die zichzelf slecht geïnformeerd vinden, is dit beeld nog veel extremer: twee derde (67%) weet niet wat het pensioenakkoord voor hen gaat betekenen. Mensen die zeggen goed op de hoogte te zijn van het pensioenakkoord zien de noodzaak ervan in (80%), maar vinden ook vaker dat het pensioenakkoord een slechte zaak is (34%).

Volgens Motivaction lijkt het erop dat de media en de betrokken partijen (overheid, sociale partners en pensioeninstellingen) er redelijk in zijn geslaagd de noodzaak van een aanpassing van het pensioenstelsel over de bühne te krijgen, maar er nog niet in slagen de inhoud van het pensioenakkoord aan het publiek over te dragen.

40-plussers negatiever over pensioenakkoord dan jongeren
Ruim een derde (34%) van de 40-plussers vindt het pensioenakkoord een slechte zaak maar wel een noodzakelijk kwaad (39%). Jongeren (jonger dan 40 jaar) zijn gematigder: 21% van hen vindt het pensioenakkoord een slechte zaak en 33% een noodzakelijk kwaad.

Twee derde (66%) van de jongeren kan niet inschatten wat het pensioenakkoord nou voor hen persoonlijk gaat betekenen, maar 40% van de jongeren realiseert zich dat hun pensioen minder zeker is geworden. Voor de 40-plussers liggen deze twee percentages op 47% en 55%. Van de ouderen zegt 44% goed geïnformeerd te zijn over het pensioenakkoord, van de jongeren is dat maar 24%.

Draagvlak voor rol sociale partners
17% van de Nederlanders is het eens met de stelling: “De vakbonden moeten hun handen van de pensioenen aftrekken”, daarmee wordt de rol van de vakbonden in de discussie onderschreven. Overigens zijn ouderen deze mening vaker toegedaan (20%) dan jongeren (13%). Een derde van de jongeren heeft hier overigens geen mening over.

De kritiek dat alleen werkgevers beter worden van het pensioenakkoord wordt daarentegen niet onderschreven: 27% van de Nederlanders is deze mening toegedaan, 42% niet. De rest weet het niet. Ook hier een groot verschil tussen jongeren en ouderen: 19% van de jongeren en 34% van de ouderen vindt dat alleen werkgevers beter worden van het pensioenakkoord. 42% van de jongeren heeft hier geen mening over.

Het onderzoek is online uitgevoerd onder 1.013  personen uit het onderzoekspanel van Motivaction, StemPunt.nu. Deze steekproef is propensity gewogen en representatief op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 15 juni en 19 juni 2011.

Bron: Motivaction