Jongeren bezoeken Noorse vakbond | Abvakabo FNV

Jongeren bezoeken Noorse vakbond

24 juni 2011
Op uitnodiging van de Noorse bond Fagforbundet Ungdom hebben vier Abvakabo FNV leden deelgenomen aan de Sommerkonferanse 2011 in Noorwegen. Tijdens de conferentie hebben de Abvakabo FNV-leden nieuwe ideeën opgedaan om het jongerennetwerk binnen de bond verder te ontwikkelen.

Uitgebreide structuur
Jongeren zijn binnen Fagforbundet Ungdom goed georganiseerd. Met vertegenwoordigers op de werkvloer, lokale en regionale jongerengroepen, een nationaal jongerenbestuur en een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur hebben ze veel mogelijkheden om contact te maken met jonge vakbondsleden en het beleid ten aanzien van jonge werknemers te beïnvloeden.

Succesvolle projecten
Fagforbundet Ungdom heeft al meerdere jaren succes met projecten als de Summerpatrol, vergelijkbaar met de Zomerwerkcampagne van FNV Jong. Onlangs zijn ze gestart met het bezoeken van stagiaires op hun stageplek om hen te bevragen over onder meer werkomstandigheden en begeleiding. Op deze manier vergroot de vakbond de zichtbaarheid op de werkvloer en brengt zij jongeren op een positieve manier in aanraking met de vakbond.

Brede sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
De Noorse vakbondsjongeren houden zich niet alleen bezig met de thema’s werk en inkomen, maar besteden ook veel aandacht aan sociaal-maatschappelijke thema’s die veel jongeren in Noorwegen bezig houden, zoals het gebrek aan passende en betaalbare huisvesting voor jongeren en de Palestijnse kwestie. Zo waren er ook twee Palestijnse gasten op de conferentie en was er de gelegenheid om tijdens een workshop te praten met een aantal Palestijnse vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Noorwegen.

Succesfactoren
Een vraag die de deelnemers van Abvakabo FNV heeft beziggehouden is: welke factoren bepalen het succes van Fagforbundet Ungdom. De rol van het Fagforbundet-bestuur, de verantwoordelijkheid voor werving van jongeren als gedeelde verantwoordelijkheid voor jong en oud op lokaal en nationaal niveau en de zichtbaarheid spelen hierin zeker een belangrijke rol. Het bezoeken van stagiaires op hun stageplek is een idee waar Abvakabo FNV ook in Nederland graag werk van wil maken.

via abvakabofnv.nl