Een artikel over de “Evaluatie Richtlijn Externe Toetsing”

“Evaluatie Richtlijn Externe Toetsing” door Jan Davids in NVMETC Forum April 2014. https://www.nvmetc.nl/userfiles/files/2014%2003%20Forum%20nr%201%202014%20def%20dig%20corr.pdf