Bloed, een persoonsgegeven in de zin van de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp)

Artikel: http://juridischdagblad.nl/content/view/12706/53/ Rechterlijke uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2013:5406 (Featured image: “Cell Culture” door Umberto Salvagnin (http://www.flickr.com/photos/kaibara/3075268200/) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons)

Overzicht van ‘Ethische Commissies Psychologie’ in Nederland

[Updated: 4 november 2014] Mede omdat niet al het onderzoek met mensen aan de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen getoetst hoeft te worden, hebben de Nederlandse universiteiten zogenaamde Ethische Commissies Psychologie ingesteld om psychologisch en gedragswetenschappelijk onderzoek op ethische aspecten te beoordelen. Op één na zijn al deze commissies op …