Het nieuwe ‘Landelijk Trial Register’ is online!

Op 19 december 2022 bracht de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) het nieuws dat sinds 15 december de eerste versie van het Landelijk Trial Register (LTR) in de lucht is. Het LTR vervangt het inmiddels niet meer toegankelijke Nederlands Trial Register dat eerder dit jaar offline ging.

Het LTR heeft als doel al het klinisch onderzoek in Nederland inzichtelijk te maken in één register. In deze eerste versie zijn uitsluitend de gegevens uit het oude Nationaal Trial Register opgenomen. De gegevens zijn ongewijzigd overgenomen en kunnen vooralsnog niet aangepast worden.

bron: Eerste versie LTR online d.d. 15-12-2022

Het LTR zal naast alle gegevens uit het NTR ook alle gegevens uit ToetsingOnline overnemen. Komend jaar worden ook de onderzoeken uit CTIS toegevoegd. Daarnaast wordt het op termijn mogelijk om nieuw onderzoek in het LTR te registreren, het gaat dan zowel om WMO- als om niet-WMO-onderzoek. In de toekomst zullen ook onderzoeken uit Eudamed worden toegevoegd.

bron: CCMO nieuwsbericht ‘Landelijk Trial Register is online’ d.d. 19-12-2022

Naast het aanpassen van bestaande registraties is het vooralsnog ook nog niet mogelijk om nieuwe onderzoeken te registreren in het LTR. Het register is nog niet erkend door de WHO als primary registry maar het is wel de bedoeling dat er een aanvraag voor erkenning zal worden ingediend.

Het Landelijk Trial Register is te bereiken via het adres www.clinicaltrialregister.nl

Lees verder