Uitgelicht en gespot op internet (week 43, 2020)

Een verzameling van nieuwsberichten die de afgelopen weken zijn gespot op het internet:

Autoriteit Persoonsgegevens

Biobanking

Brexit

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC)

Clinical Trials Transformation Initiative

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

COVID-19

CT-College (College Klinische Proeven), Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (België)

Dutch Association of Research Quality Assurance (DARQA)

European Data Protection Board (EDPB)

Electronic Data Management Systems

European Medicines Agency

The audit of the system will commence in November 2020.

– Bron: Clinical Trial Regulation, European Medicines Agency website.

FAIR practice

International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA)

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)

Ministerie Justitie en Veiligheid

In alle gevallen zal invoering van meerouderschap gevolgen hebben voor de uitvoering van de betreffende VWS-wetgeving. De omvang van die gevolgen is afhankelijk van wie er allemaal nog meer als ouder zouden kunnen worden aangemerkt en in welke mate alle ouders bij beslissingen betrokken zouden moeten worden. Naarmate meer mensen ouder van een kind en meer mensen wettelijke vertegenwoordiger van een kind kunnen zijn, zijn deze gevolgen groter.

– Bron: pagina 6, Brief regering ‘Analyse invoering meerouderschap’ d.d. 16 oktober 2020

National Survey on Research Integrity

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

U.S. Food and Drug Administration

ZonMw

Overig nieuws


Volg het laatste nieuws via de nieuwsfeed op het weblog.

Raadpleeg het weblog ook voor een actueel overzicht van bijeenkomsten, evenementen en publieke consultaties.

Nieuwsfeed
> news.bontrop.com <

Consultaties
> consultations.bontrop.com <

Events
> events.bontrop.com <