Twitter Weekly Updates for 2012-09-22

Duitsland overweegt uitschakelverbod kolencentrales http://t.co/ApEo9pzZ @NUnl # Middenstanders die met pensioen willen, werken van de weeromstuit door. Hun oudedagsvoorziening zit in hun winkelpa…. http://t.co/udZCSIYj # Britse bankenvereniging wil strengere sancties voor foute bankiers http://t.co/oqZrMd5D #nuandroid # Ik heb besloten mij niet kandidaat te stellen voor het tijdelijke Ledenparlement van De

Continue Reading

Twitter Weekly Updates for 2012-09-01

EU Voorstel verordening onderzoek met geneesmiddelen. #CCMO #clinicalresearch #eu #gcp http://t.co/ILzab5yC # Art11 Ieder heeft,behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. http://t.co/bGNqKQ3q # Orgaandonatie: Opt-in of Opt-out? Geen van beide! #uithetarchief 2 maart 2011 http://t.co/hgKTze8z # De menselijke ziel neemt zijn omgeving als

Continue Reading