Twitter Weekly Updates for 2012-04-21

 • Publieke zaken in de marktsamenleving – http://t.co/aPaPmI2A #
 • @TuurElzinga Duidelijk, nu weet ik alleen niet of iedereen het eens is met de interpretatie van sommige punten vd besluitenlijst. #
 • @W_Veldhorst Daarom ook zo belangrijk dat die huidige machtsstructuren zich met de leden bezighouden 1/2 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst ipv ‘hun toekomstige machtsstructuur’. Neemt niet weg dat beide vragen relevant zijn. Maw machtstructuren 2/3 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst mogen ‘dat van belang is voor je ‘klanten’ (leden)’ niet in de weg staan. 3/3 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Dus moet je ook nadenken over die toekomstige structuren en hoe je ‘ongewenste’ invloeden kunt voorkomen. 4/4 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Mbt ‘over schaduw heen kijken’, vandaar mijn vraag in hoeverre besluiten dalfsen gerespecteerd moeten worden. cc @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Gelet de besluiten v dalfsen denk ik dat ik wel aardig in de juiste richting zit. http://t.co/7r7VFVYl @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Om leegloop af te remmen moet je juist niet 1 grote giga vakbond willen hebben maar moet er ruimte blijven 1/2 @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst voor aantrekkelijk (onafhankelijke) alternatieven. 2/2 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Nogmaals, ik zie het als 2 verschillende vraagstukken: binding leden & hoe moet ‘macht’ georganiseerd worden. cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Een GigBond is per definitie minder herkenbaar voor buitenstaanders, het zijn juist de vakorganisaties 1/2 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst die het moeten gaan doen. 2/2 cc. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Niet geheel, meer om te voorkomen dat anderen te ver doorschieten. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Dat betreft dan meer op het vlak van arbeidsvoorwaarden. Die vergelijking gaat niet helemaal op voor SER & STAR. @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Daarom beter die lagen v elkaar te scheiden & leden direct invloed geven op samenstelling ipv op basis v ledental @TuurElzinga #
 • @W_Veldhorst Dat denken er meer maar dat is dus niet zo. Waarom is anders het FNV uiteengevallen? ;) cc. @TuurElzinga #
 • Rapport Publieke zaken in de marktsamenleving – http://t.co/aPaPmI2A #wrr #
 • De Groene Amsterdammer – B-boom-bash   http://t.co/8oaaPzQA #
 • Het Kwantificeren van Kwaliteit voor GxP http://t.co/fCtkXCQq via @Jan_vander_Kuil #gcp #
 • Onze studentengeneratie werd voor gek verklaard door de generatie die tien jaar later hoger onderwijs gingen volgen… #
 • Arbeid: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst? – Nationaal Kompas Volksgezondheid: http://t.co/LeLPZN2q #
 • @TuurElzinga Vind het heel fijn dat we iets hebben kunnen bijdragen aan het proces. En de dillema’s zijn grotendeels 1/3 cc. @W_Veldhorst #
 • @TuurElzinga bij ons bekend. Alleen de oplossingen die men vanuit sommige bonden bedenkt zijn alleen soms frusterend.. 2/3 cc. @W_Veldhorst #
 • @TuurElzinga En voor de jonge leden is het juist v belang dat zij zelf kunnen kiezen wie hun gaat vertegenwoordigen 3/4 cc. @W_Veldhorst #
 • @TuurElzinga in het Vakbondsparlement (ofwel de oude FR). Samengevat: geen getrapte verkiezingen&elke sector n kieslijst 4/4 cc @W_Veldhorst #
 • RTV Utrecht: Jongeren geloven niet in melden discriminatie http://t.co/LzP1f1QY #
 • Wordt tijd dat Kamp de vakbondsjongeren eens gaat uitnodigen, naast die vd PJO’s! #FNV #CNV #Kamp #
 • Hundreds of millionaires pay a lower tax rate than you. Here’s what you can do to fix that: #BuffettRule http://t.co/mGwOgARv #
 • Vrij Nederland: Bolkestein over Van Mierlo: ‘geen daden maar woorden’: http://t.co/tRXp9zNb #