Uitgelicht en gespot op internet (week 20, 2021)

Vanwege het lange weekend nog niet aan toegekomen een overzicht samen te stellen. Er zijn echter een aantal berichten die ik vanwege het van toepassing worden van de MDR niet nog een week langer wil laten liggen (oa. nieuws en documenten van de CCMO; de publicatie van MDCG 2021-8 document

Continue Reading

Wijziging Besluit Centrale Beoordeling, inwerkingtreding Wet medische hulpmiddelen (deels) en uitbreiding ledental CCMO

Op 11 mei 2021 is het ‘Besluit van 30 april 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet medische hulpmiddelen, de Verzamelwet VWS 2020 en het Besluit van 2 juni 2020, houdende wijziging van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met wijziging

Continue Reading