Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken
Bekijk deze e-mail in uw browser

NIEUWSBRIEF VOOR GOEDE ONDERZOEKSPRAKTIJKEN

Nr. 136
1 augustus 2021

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 1 augustus 2021, met het laatste nieuws rond wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Vanwege het samenvallen met het versturen van deze nieuwsbrief wordt er dit weekend geen aparte e-mail notificatie verstuurd voor het supplement 'Uitgelicht & Gespot op internet'.

Wilt u in contact komen? U kunt mij een bericht sturen middels een reply op deze e-mail en via het contact formulier op het weblog.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

U kunt met mij linken via LinkedIn.

Kort overzicht recente ontwikkelingen

Uit 'Uitgelicht en gespot op internet' week 28 en week 29 & 30:

Startschot ECTR: Besluit Europese Commissie over CTIS gepubliceerd!

Op zaterdag 31 juli 2021 is het 'Besluit (EU) 2021/1240 van de Commissie van 13 juli 2021 betreffende de conformiteit van het EU-portaal en de EU-databank voor klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik met de vereisten van artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad' gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hiermee is het startschot gegeven voor de 'Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG', ook bekend als de European Clinical Trial Regulation (ECTR), en het Europese Clinical Trial Information System (CTIS).

"The independent audit of the EU Portal and Database (EUPD), which was initiated in September 2020, concluded in April 2021. In accordance with the agreed audit plan, the second audit field work took place from 14 to 19 March 2021 resulting in the final audit report, which was shared with the EMA Management Board on 14 April 2021. At an Extraordinary Meeting held on 21 April 2021, EMA’s Management Board confirmed on the basis of the independent audit report, that the EU clinical trials Portal and Database is fully functional and meets the functional specifications as required by Article 82(2) of the Clinical Trial Regulation."

bron: CTIS Newsletter 3 (Issue 3, June 2021), pag. 5.

Met de publicatie van het besluit in het Publicatieblad van de EU heeft de Europese Commissie bevestigd dat is voldaan aan de voorwaarden uit de ECTR.

De ECTR zal binnen zes maanden na de publicatie van dit besluit van toepassing worden en CTIS zal op 31 januari 2022 live gaan.

Lees verder

COREON: Publieke consultatie concept Gedragscode gezondheidsonderzoek

Op 27 juli 2021 is de publieke consultatie gestart voor de Gedragscode gezondheidsonderzoek van de Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON).

"De Gedragscode beoogt om een zo volledig mogelijk kader te bieden van concrete basisnormen en toelichtende teksten voor de verantwoorde omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal bij gezondheidsonderzoek."

- bron: COREON nieuwsbericht 'Publieksconsultatie concept Gedragscode gezondheidsonderzoek' d.d. 27 juli 2021

De publieke consultatie is geopend tot en met donderdag 9 september 2021.

Download consultatieversie van de Gedragscode gezondheidsonderzoek (26-07-2021)

Lees verder
Medical Device Regulation: Geen goede klinische praktijken voor het overig klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen (MDR artikel 82)?
31 July 2021 - Vincent Bontrop
Met de komst van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad,…
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 29 & 30, 2021)
1 August 2021
Hierbij een overzicht van actualiteiten en andere nieuwsberichten die de afgelopen weken zijn gespot op het internet. Omdat er vorige week geen supplement ‘Uitgelicht & gespot op internet’ is verschenen is het een goed gevuld…
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 28, 2021)
18 July 2021
Hierbij een nieuw overzicht van actualiteiten en andere nieuwsberichten die de afgelopen weken zijn gespot op het internet. Heeft u zelf iets gespot meldt het via het contact formulier. Vergeet niet om de bijgewerkte ‘Consultations‘-pagina…
Lees verder

Actueel nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties

news.bontrop.com

events.bontrop.com

consultations.bontrop.com

Oude uitgaven van de nieuwsbrief zijn te vinden in het archief, klik hier.


Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?