View online

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 161
27 december 2022

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 2022. Ook in deze laatste week van het jaar is er nog nieuws te melden met betrekking tot wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Ook zijn er weer nieuwe boeken toegevoegd aan de 'Boekenplank' en zijn de Events- en Consultations-pagina bijgewerkt.

Veel leesplezier,
en een goede jaarwisseling gewenst!

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

U kunt met mij linken via LinkedIn en met Mastodon.

Achter de schermen: Hindernissen en andere uitdagingen
25 December 2022
De leuke kanten van dit weblog en de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken zijn het spotten en delen van actualiteiten, nieuwe wetten en andere handigheidjes. De minder leuke kanten, en ja die zijn er ook, zijn…
Lees verder

COGEM publiceert signalering 'Risico’s voor mens en milieu bij gentherapieonderzoek: wat is aanvaardbaar?'

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft op 21 december 2022 haar signalering 'Risico’s voor mens en milieu bij gentherapieonderzoek: wat is aanvaardbaar?' gepubliceerd:

"... . Handelingen en experimenten met ggo’s mogen alleen plaatsvinden als de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. En tot op heden zijn in Nederland  gentherapiestudies alleen toegestaan als de risico’s voor mens en milieu (vanaf hier; milieurisico’s) ‘verwaarloosbaar klein’ waren. Echter om ruimte te geven aan innovatie, is het volgens de Nederlandse regelgeving ook mogelijk om gentherapieonderzoek met iets grotere milieurisico’s toe te staan, mits deze ‘aanvaardbaar’ zijn. Daarbij is het de vraag, hoe af te wegen wat ‘aanvaardbaar’ is. Ter voorbereiding van mogelijke toekomstige casussen waarbij de aanvaardbaarheid van milieurisico’s zal moeten worden afgewogen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de COGEM gevraagd om in kaart te brengen welke elementen een rol zouden moeten spelen bij deze afweging."

bron: COGEM nieuwsbericht d.d. 21-12-2022.

Direct naar de signalering toe, klik op de link hieronder:

Lees verder
Clinical Trials Regulation (CTR)

Bijgewerkte CTIS Sponsor handbook (v. 3.01) gepubliceerd

Op 22 december 2022 is een bijgewerkte Clinical Trial Information System (CTIS) Sponsor handbook (v. 3.01) gepubliceerd.

Lees verder
In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

CE Tool lanceert Quickscan classificatie IVDR hulpmiddelen

CE Tool heeft voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostica de 'Quickscan classificatie' gelanceerd:

"Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostica worden in vier klassen ingedeeld: A, B, C en D. Dit indelen gaat naar risico: hoe hoger het risico voor de patiënt als het medisch hulpmiddel faalt, hoe hoger de klasse. Hoe hoger de klasse van het hulpmiddel, hoe meer aandacht er aan de controle besteed wordt.

Om te bepalen hoe risicovol een hulpmiddel is en dus welke klasse het heeft, wordt gekeken naar het beoogd medisch doeleind. Op basis van het beoogde doeleind kan gekeken worden welke van de classificatieregels uit de IVDR van toepassing zijn. In totaal zijn er 7 classificatieregels. Uit deze regels volgt de risicoklasse. De quickscan classificatie geeft een eerste inschatting van de juiste klasse."

bron: CE Tool 'In welke klasse valt een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek?'

Lees verder
Uitgelicht

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Dutch Association of Research Quality Assurance (DARQA)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (België)

Healixia

International Council for Harmonisation (ICH)

Research Ethics

Uitgelicht en gespot op internet (week 51, 2022)
27 December 2022
Hierbij een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, een supplement van de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op…
Lees verder
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Vincent Bontrop
Utrecht, Netherlands
Copyright Vincent Bontrop