Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken
View online
Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 143
31 januari 2022

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 31 januari 2022, met het laatste nieuws rond wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Na jaren geduldig wachten is het vandaag dan eindelijk 'CTR-day'!

Vergeet niet om ook de Events en Consulations sectie op mijn weblog te raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

CTR-day: de EU Clinical Trials Regulation is van kracht geworden, update CTIS Training Programme, informatie vanuit CCMO, en de VGO

Op 25 januari 2022 heeft er een briefing voor de pers plaatsgevonden van het European Medicines Agency (EMA), de Europese Commissie (EC) en de Heads of Medicines Agencies (HMA). Op deze briefing is een update gegeven over de Clinical Trials Regulation (CTR) en het Clinical Trials Information System (CTIS).

CTIS Training Programme

Het CTIS Training Programme is weer voorzien van nieuwe en bijgewerkte documenten, waaronder;

En er is op 27 januari 2022 weer een uitgave van de CTIS nieuwsbrief verschenen:

Nederland

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek heeft in voorbereiding op de CTR de informatie op haar website uitgebreid met de volgende onderdelen:

Verklaring Geschiktheid Onderzoekinstelling (VGO)

De Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland (ACRON) heeft op 25 januari een online lunchmeeting georganiseerd om de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling te bespreken.

Nieuwe COREON-Gedragscode Gezondheidsonderzoek gepubliceerd

De Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) heeft op 24 januari 2022 de nieuwe Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2022 gepubliceerd.

Download

Lees verder

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (oa. electronische toestemming)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tenzij een van de leden uiterlijk 8 februari 2022 kenbaar maakt schriftelijke voorbereiding te wensen, zal de commissie blanco eindverslag uitbrengen. Het voorstel wordt dan op 15 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.

bron: Eerste Kamer, Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Nieuwe naam gefuseerde METC Utrecht bekend: METC NedMec

Vanaf 01-01-2022 zullen beide METC’s verder gaan onder de naam METC NedMec. Er ontstaat een METC met ruim 70 leden en 15 secretariële medewerkers. De METC heeft drie kamers: Kamer Oncologie (O), Kamer Geneesmiddelen (G) en Kamer All-round (A). Naar verwachting zullen jaarlijks meer dan 150 voorstellen worden beoordeeld.

bron: METC Utrecht wordt METC NedMec (03-01-2022).

Overig relevant nieuws

Accelerating Clinical Trials in the EU (ACT EU)

België - Clinical trial transparancy report

European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP)

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), Monitoring, Risk-based

Uitgelicht en gespot op internet (week 4, 2022)
29 January 2022
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 3, 2022)
23 January 2022
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 2, 2022)
15 January 2022
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 1, 2022)
9 January 2022
Lees verder

Actueel nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties

news.bontrop.com

events.bontrop.com

consultations.bontrop.com

Oude uitgaven van de nieuwsbrief zijn te vinden in het archief, klik hier.

Geheel vrijblijvend kunt u, als u wilt, een fooi achterlaten.

Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Vincent Bontrop
Utrecht - Netherlands
Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.