Bekijk deze e-mail in je browser Eerder verschenen uitgaven  

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nummer. 34 - 18 Juni 2017

 

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 18 juni 2017, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.

Voor vragen, verzoeken en event/nieuwstips kunt u mij bereiken via e-mail info[at]bontrop.com en via het contactformulier op de website.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop


Inhoudsopgave


 

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

 

Impressie ACRON symposium 'Lokale Uitvoerbaarheid' van 9 juni jl.

Op 9 juni 2017 vond in Bunnik het ACRON symposium plaats, dat voornamelijk in het teken stond van de verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (ECTR) en de lokale beoordelings- of goedkeuringsprocedure in het kader van de 'lokale uitvoerbaarheid'. Het symposium werd mede in samenwerking met de DCRF georganiseerd.

"De deelnemers aan het symposium vormden een divers gezelschap met vertegenwoordigers van ziekenhuizen (NFU en STZ), METCs, geneesmiddelbedrijven en CRO’s en dat leverde hele zinvolle discussies op." (bron: ACRON nieuwsbericht, d.d. 12 juni 2017)

Dat de ontmoeting tussen de 'verschillende werelden' als nuttig werd ervaren blijkt ook uit de terugkoppeling die ik heb ontvangen van een van de aanwezigen op het symposium:

"Wat als heel waardevol is ervaren was de discussie tussen CRO/farma/biotech bedrijven, de mensen van verschillende afdelingen uit verschillende ziekenhuizen en de METC leden. Men ervaart bij de ziekenhuizen terughoudendheid vanuit verschillende afdelingen (oa. radiologie, laboratoria, apotheek) om te veranderen en naar meer standaardisatie toe te gaan leven met als doel klinische proeven te faciliteren zodat deze snel van start kunnen gaan. Maar ook de farmaceutische industrie zal meer flexibiliteit moeten tonen, zoals bij het aannemen van de standaard Clinical Trial Agreement. Kortom, er is nog een hoop werk aan de winkel. Het is dus van belang dat alle betrokken partijen, met hetzelfde doel voor ogen, met elkaar in gesprek blijven. Dat ze begrip hebben voor elkanders positie maar elkaar ook blijven uitdagen mee te gaan in deze verandering. En als de verschillende partijen elkaar ook de helpende hand reiken wanneer dat nodig is, dan zou het wel eens heel snel kunnen gaan."

Naast een kort verslag op de website van de Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland (ACRON) is er inmiddels ook een nieuwsbericht over het symposium verschenen op de website van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees verder ACRON nieuwsbericht

Lees verder Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen nieuwsbericht

 
 
 

Nieuwe ICMJE vereisten omtrent delen van onderzoeksdata: 'data sharing statement' en 'data sharing plan'

Via een artikel, dat tegelijkertijd in dertien wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd, heeft het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) op 6 juni 2017 de nieuwe ICMJE vereiste omtrent het delen van onderzoeksdata bekend gemaakt.

Lees verder


Download de nieuwe ICMJE vereisten


Kritieken op nieuwe ICJME vereisten

De nieuwe ICJME vereisten omtrent het delen van onderzoeksdata zijn een nieuwe stap in de juiste richting. Maar er is ook kritiek. Het had wel iets ambitieuzer gemogen.


Verplicht delen van onderzoeksdata, maar wie gaat het verplichten en wie gaat het handhaven?

Het delen van onderzoeksdata moet de norm worden. De vraag is alleen wie gaat het verplichten en wie gaat de naleving van de norm handhaven?

"Although universal compliance with the requirement to prospectively register clinical trials has not yet been achieved and requires continued emphasis, we must work toward fulfilling the other steps of best practice as well—including data sharing." (bron: Taichman DB, Sahni P, Pinborg A, Peiperl L, Laine C, James A, et al., 2017)

Zelfs het prospectief registreren van een klinische proef in een clinical trial register blijkt nog lang niet altijd goed te gaan, ook al zijn er bij de klinische proef veel verschillende partijen betrokken. Terecht merkt het ICMJE op dat er meer samenwerking nodig is tussen deze verschillende partijen die vaak los van elkaar te werk gaan.

"As we move forward into this new norm where data are shared, greater understanding and collaboration among funders, ethics committees, journals, trialists, data analysts, participants, and others will be required." (bron: Taichman DB, Sahni P, Pinborg A, Peiperl L, Laine C, James A, et al., 2017).


Open Science in Nederland

Nederland is met het National Plan Open Science al een stap verder dan het ICMJE.

Lees verder


Gerelateerd

 

Editorial. Empty rhetoric over data sharing slows science. Nature 546, 327 (15 June 2017) doi:10.1038/546327a

Lees verder

European Medicines Agency - Clinical data

Lees verder

Grechkin M, Poon H, Howe B (2017) Wide-Open: Accelerating public data release by automating detection of overdue datasets. PLOS Biology 15(6): e2002477.

Lees verder

Wide-Open: Datasets overdue for publication in GEO repository (Updated 8 June 2017) [GEO: Gene Expression Omnibus]

Lees verder

Chawla, D.S. (8 June 2017). Text-mining tool seeks out ‘hidden data’. Nature doi:10.1038/nature.2017.22132

Lees verder

Rosenbaum, L. (8 June 2017). Bridging the Data-Sharing Divide — Seeing the Devil in the Details, Not the Other Camp. N Engl J Med 2017; 376:2201-2203 DOI: 10.1056/NEJMp1704482

Lees verder

Sansone, S., et al. (6 June 2017). DATS, the data tag suite to enable discoverability of datasets. Scientific Data 4, doi:10.1038/sdata.2017.59

Lees verder

Taichman Darren B, Sahni Peush, Pinborg Anja, Peiperl Larry, Laine Christine, James Astrid et al. Data sharing statements for clinical trials BMJ 2017; 357 :j2372 XXX

Lees verder

Cañada, A., Capella, S., Rabal, O., Valencia, A., and Martin Krallinger, M.* (2017). LimTox: a web tool for applied text mining of adverse event and toxicity associations of compounds, drugs and genes. Nucleic Acids Research, 7 Web Server Issue, doi: 10.1093/nar/gkx462

Lees verder

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas press release (31 May 2017). CNIO presents an online tool to extract drug toxicity information from text.

Lees verder

LimTox (text mining for toxicology)
"The LiMTox system is the first text mining approach that tries to extract associations between compounds and a particular toxicological end point at various levels of granularity and evidence types, all inspired by the content of toxicology reports."

Lees verder

SPARC Europe & DCC (May 2017). An Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe.

Lees verder

Government of the Netherlands News item (30 mei 2017). Germany and the Netherlands call for rapid action on the European Open Science Cloud.

Lees verder

Ester A. Rake, Marleen M. H. J. van Gelder, David C. Grim, Barend Heeren, Lucien J. L. P. G. Engelen, and Tom H. van de Belt, Personalized Consent Flow in Contemporary Data Sharing for Medical Research: A Viewpoint, BioMed Research International, vol. 2017, Article ID 7147212, 4 pages, 2017.

Lees verder

DeHaven, A. (23 May 2017). Preregistration: A Plan, Not a Prison. Center for Open Science, blog.

Lees verder

Giofrè D, Cumming G, Fresc L, Boedker I, Tressoldi P (2017) The influence of journal submission guidelines on authors' reporting of statistics and use of open research practices. PLOS ONE 12(4): e0175583.

Lees verder

Zook M, Barocas S, boyd d, Crawford K, Keller E, et al. (2017) Ten simple rules for responsible big data research. PLOS Computational Biology 13(3): e1005399.

Lees verder

 
 
 

Vanaf 19 juni gefaseerde vernieuwing ClinicalTrials.gov

Op 19 juni 2017 zal de vernieuwde ClinicalTrials.gov website online gaan. Het online gaan van de nieuwe versie markeert tevens het begin van een revisieproces dat nader wordt toegelicht in een Technical Bulletin notice:

"Beginning June 19, 2017, ClinicalTrials.gov will undergo a series of changes focused on improving the ability to search, display, and review information about clinical research studies registered with the site. ... Additional designs and features will be evaluated on a new version of the beta site over the next few months. Changes will be introduced on ClinicalTrials.gov as they are ready, following testing and validation. It is anticipated that the most significant set of changes will be available on ClinicalTrials.gov in September 2017." (bron: Wolf K, Ide N, Koufopoulos J, Williams RJ, Tse T. ClinicalTrials.gov: First in a Series of Changes to Improve Usability for Stakeholders. NLM Tech Bull. 2017 May-Jun;(416):e4.)

Ga naar ClinicalTrials.gov (nu nog beta versie)

Bron/Lees verder

 
 
 

Voorbereiding AMvB openbaarmakingsbeleid inspectiegegevens vraagt meer tijd

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (VWS) heeft op 7 juni 2017 in een brief de Tweede Kamer laten weten dat de voorbereiding van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) betreffende het beleid ten aanzien van het openbaar maken van inspectiegegevens meer tijd vraagt en dat het ontwerp van de AMvB niet meer voor het zomerreces aan de Kamer kan worden voorgehangen.

"Nog voor de plenaire behandeling is aan uw Kamer toegezegd (kst. 34111, nr. 6, p 8) dat, zodra een ontwerp van de amvb in consultatie gaat, ik uw Kamer het ontwerp zal toesturen. Nu tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheidswet door middel van een amendement in de wet is opgenomen dat voorhang dient plaats te vinden, gebeurt dit automatisch." (bron: Brief regering, d.d. 7 juni 2017)

De minister van VWS verwacht dat voor het einde van het zomerreces de internetconsultatie over de ontwerp AMvB van start zal gaan.

Bron/Lees verder

 
 
 

Presentaties van de NVFG ClinOpsDag 2017 zijn beschikbaar

Op 20 april 2017 vond in Veenendaal de NVFG ClinOpsDag plaats. De presentaties die tijdens de dag zijn gehouden zijn inmiddels te downloaden via de website van de ClinOpsDag.

Alleen de presentatie van Joost Huiskens (TrialApp), met de titel “Op zoek naar de optimale driehoeksverhouding tussen zorg, research en technologie”, ontbreekt (nog).

Lees verder

 
 
 

Breng uw nieuws, artikel of activiteit onder de aandacht van de lezers van de nieuwsbrief

Wilt u een activiteit, een nieuwsbericht of een artikel onder de aandacht brengen van de lezers van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken?

Verstuur uw bijdrage voor de eerstvolgende uitgave van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken per e-mail naar info [at] bontrop.com of via het formulier op de website.

Eventuele voorwaarden zijn opvraagbaar via hetzelfde e-mailadres.

 

Onderzoek met Geneesmiddelen

 

Inwerkingtreding EU verordening nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik uitgesteld naar 2019

Op 14 en 15 juni 2017 heeft de bestuursvergadering van het EMA plaatsgevonden, waarin onder meer gesproken is over de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van de EU clinical trial portal.

Gebleken is dat "[d]ue to technical difficulties with the development of the IT systems, the portal’s go-live date has to be postponed" (bron: EMA Management Board, Highlights of June 2017 meeting).

Het uitstellen van de oplevering van de EU clinical trial portal heeft mede tot gevolg dat verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik niet in oktober 2018 in werking kan treden maar pas in 2019.

In de volgende bestuursvergadering van het EMA in oktober zal er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw tijdschema voor de aflevering van de portal worden gepresenteerd.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft inmiddels laten weten dat zij "... onderzoekt of de vertraging gevolgen heeft voor de lopende activiteiten die de CCMO in gang heeft gezet om Nederland voor te bereiden op de nieuwe Europese wetgeving voor geneesmiddelenonderzoek" (bron: CCMO nieuwsbericht d.d. 16 juni 2017)

Bron/Lees verder EMA press release

Bron/Lees verder CCMO nieuwsbericht

 
 
 

Gereviseerde ICH-GCP richtsnoer per 14 juni 2017 van toepassing binnen de Europese Unie

Voor wie het heeft gemist (zie bijv. Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 16 van 7 januari 2017), sinds 14 juni 2017 is de gereviseerde ICH E6 (R2) Good clinical practice richtsnoer van toepassing binnen de Europese Unie.

Download ICH E6 (R2) Good clinical practice

 

Onderzoek met Lichaamsmateriaal ~ Biobanking

 

In het licht van de consultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

De einddatum voor de consultatie voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal komt in zicht (einddatum 23 juni 2017, nog 4 dagen!). Inmiddels zijn er reeds 117 openbare reacties ingediend (dat is excl. de niet-openbare reacties).

Daarom, als laatste aanvulling op het bericht in de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 31 van 8 mei 2017, hierbij nog een overzicht van recent verschenen artikelen en opinies.

Ga naar de consultatie 'Wet zeggenschap lichaamsmateriaal'

 

Van Lessen Kloeke, K. (8 juni 2017). Presentatie: Ontwerp Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Vakgroep J&C Overleg –  Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Den Haag.

Lees verder

Van Eijck, B. (7 juni 2017). DNA vrijgeven tast rechtspositie ziekenhuizen aan. Medisch Contact.

Lees verder

Rechter wijst DNA-test donorkinderen toe (2 juni 2017). ANP (via Medisch Contact)

Lees verder

Van Houdenhoven, M. (2 juni 2017). Genen: Wat nu?. Medisch Contact blog.

Lees verder

Engelfriet, A. (31 mei 2017). Juridische vraag: Is biometrische identificatie onder de Privacyverordening (AVG) nog wel toegestaan?. Security.nl

Lees verder

Stoffelen, A. (30 mei 2017). Primeur: kind van anonieme spermadonor vindt vader via commerciële dna-databank. De Volkskrant.

Lees verder

Keulemans, M. (29 mei 2017). Nieuwe techniek kan huidskleur achterhalen bij dna-onderzoek na misdrijf. De Volkskrant.

Lees verder

Nieuwsredactie (29 Mei 2017). Zaak Utrechtse serieverkrachter: justitie overwoog DNA-onderzoek opgeslagen hielprikjes. RTV Utrecht.

Lees verder

Kretchmer, H. (25 May 2017). Ancestry.com denies exploiting users' DNA. BBC News.

Lees verder

Zarate, O. A., Brody, J. G., Brown, P., Ramirez-Andreotta, M. D., Perovich, L. and Matz, J. (2016), Balancing Benefits and Risks of Immortal Data. Hastings Center Report, 46: 36–45. doi:10.1002/hast.523

Lees verder

Nobile, H., Bergmann, M.M., Moldenhauer, J. & Borry, P. (4 July 2016). Participants’ Accounts on Their Decision to Join a Cohort Study With an Attached Biobank. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics Vol 11, Issue 3, pp. 237 - 249.

Lees verder

Council of Europe. Recommendation CM/Rec(2016)6 of the Committee of Ministers to member States on research on biological materials of human origin. (Adopted by the Committee of Ministers on 11 May 2016 at the 1256th meeting of the Ministers’ Deputies)

Lees verder

 

Bijeenkomsten

 

20 juni 2017 - EUPATI Webinar: Guidance for Patient Involvement in Regulatory Processes

Webinar vindt plaats op 20 juni 2017 van 17:00 tot 18:30 CET.

Registreren via de website van EUPATI.

Lees verder


23 juni 2017 - DARQA café: QA in control

Locatie: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort

Lees verder


Tot 25 juni 2017 - Trust Me, I’m an Artist - groepstentoonstelling (kunst, project, Waag society)

Locatie: Het Glazen Huis, Amstelpark, Amsterdam

Lees verder


27 juni 2017 - Congres: ‘Nederland wereldleider proefdiervrije innovatie’

Georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken, ZonMw, KNAW, NCad, RIVM.

Locatie: Nieuwegein

Lees verder


28 juni 2017 - Webinar: GRADE for preclinical animal studies: translating evidence from bench to bedside (17.00 CET)

Organized by ECNP Preclinical Data Forum Network and Hosted by Cohen Veterans Bioscience.

Lees verder


18 - 19 september 2017 - ASTERIX End Symposium, advances in small trials design for regulatory innovation and excellence

Locatie: Inntel Hotel Zaandam, Zaandam

Lees verder


2 - 4 oktober 2017 - KVCV - Workshop GLP: Development, implementation and follow-up of a GLP quality system

Locatie: Gent, België

Lees verder


14 november 2017 - EMA: Joint European Medicines Agency / Drug Information Association information day on measuring the impact of pharmacovigilance activities

Locatie: European Medicines Agency, London

LET OP! Aanmelden kan tot 31 oktober 2017

Lees verder


2 - 4 mei 2018 - IHI & BMJ - International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Locatie: Amsterdam

Lees verder


3 - 6 mei 2018 - Open Knowledge Festival - #OKFest

Locatie: Thessaloniki, Griekenland

Lees verder

 

Publieke consultaties

 

Cooperation And Liaison Between Universities And Editors (CLUE): Recommendations On Best Practice

Reacties/vragen via liz@sideview.demon.co.uk

Lees verder


CDISC: Public Review version 1.6 of the Study Data Tabulation Model Document (SDTM)

Consultatie open tot 24 juni 2017

Lees verder


CDISC: Duchenne Muscular Dystrophy Therapeutic Area User Guide Available for Public Review

Consultatie open tot 6 juli 2017

Lees verder


WHO: Guidance on Good Practices for desk assessment for compliance with GMP, GLP And GCP for marketing authorization of Medical Products (QAS/17.713)

Consultatie open tot 15 juli 2017

Lees verder


EMA: Concept paper on a guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of influenza

Consultatie open tot 31 juli 2017

Lees verder


EMA: Concept paper on the need for the development of a reflection paper on regulatory requirements for the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH)

Consultatie open tot 31 augustus 2017

Lees verder

 

Meer bijeenkomsten en consultaties?

 

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie:

Het eerstvolgende maandelijkse overzicht met bijeenkomsten en consultaties (uitgave juni 2017) zal worden verstuurd op 1 juli 2017.

Ontvangt u het maandelijkse overzicht met bijeenkomsten en publieke consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen

 

Uitgelicht

Schoenfeld AJ, Redberg RF. The Value of Using Registries to Evaluate Randomized Clinical Trial Study Populations. JAMA Intern Med. 2017;177(6):889. doi:10.1001/jamainternmed.2017.0761

Lees verder

McCook, A. (15 June 2017). Meet PubPeer 2.0: New version of post-publication peer review site launches today. Retraction Watch.

Lees verder

Campbell Marion K, Weijer Charles, Goldstein Cory E, Edwards Sarah J L. Do doctors have a duty to take part in pragmatic randomised trials? BMJ 2017; 357 :j2817

Lees verder

Giffen CA, Wagner EL, Adams JT, Hitchcock DM, Welniak LA, et al. (2017) Providing researchers with online access to NHLBI biospecimen collections: The results of the first six years of the NHLBI BioLINCC program. PLOS ONE 12(6): e0178141.

Lees verder

Sekula P, Mallett S, Altman DG, Sauerbrei W (2017) Did the reporting of prognostic studies of tumour markers improve since the introduction of REMARK guideline? A comparison of reporting in published articles. PLOS ONE 12(6): e0178531.

Lees verder

Dyer, O. (14 June 2017). Drugs with FDA accelerated approval often have weak evidence, study finds. BMJ 2017;357:j2905

Lees verder

Kalichman, M.W. & Plemmons, D.K. (2017). Intervention to Promote Responsible Conduct of Research Mentoring. Sci Eng Ethics. doi:10.1007/s11948-017-9929-8

Lees verder

McCook, A. (9 June 2017). Journal won’t look at allegations about papers more than six years old, nor comment on those from “public websites”. Retraction Watch.

Lees verder

Regalado, A. (9 June 2017). Gene Editing Companies Hit Back at Paper That Criticized CRISPR. MIT Technology Review.

Lees verder

Van Esbroeck, A.C.M. (9 June 2017). Activity-based protein profiling reveals off-target proteins of the FAAH inhibitor BIA 10-2474, Science Vol. 356, Issue 6342, pp. 1084-1087

Lees verder

Feldwisch-Drentrup , H. (8 June 2017). New clues to why a French drug trial went horribly wrong. Science. DOI: 10.1126/science.aan6949

Lees verder

Everts, S. (8 June 2017). Revisiting what went wrong in the clinical trial tragedy in France. Chemical & Engineering News.

Lees verder

Bram Duyx, Miriam J.E. Urlings, Gerard M.H. Swaen, Lex M. Bouter, Maurice P. Zeegers, Scientific Citations Favor Positive Results: A Systematic Review and Meta-analysis, Journal of Clinical Epidemiology, Available online 8 June 2017, ISSN 0895-4356

Lees verder

Dechartres Agnes, Trinquart Ludovic, Atal Ignacio, Moher David, Dickersin Kay, Boutron Isabelle et al. Evolution of poor reporting and inadequate methods over time in 20 920 randomised controlled trials included in Cochrane reviews: research on research study BMJ 2017; 357 :j2490

Lees verder

CBG Nieuwsbericht (8 juni 2017). MEB Annual Report: a leading player in Europe again in 2016.

Lees verder

EuropeBio press release (6 June 2017). EuropaBio launches recommendations to enhance transparency of biosimilar labels.

Lees verder

Wright, E. & Maria Chaita, M. (7 June 2017). Personalised Medicines at the top of the European Agenda. Hogan Lovells, Focus on Regulation blog.

Lees verder

Laufer Halpin, A. (7 June 2017). Precision Public Health: Harnessing the Power of the Human Microbiome. CDC, Genomics and Health Impact Blog.

Lees verder

Masters A, Nutt DA Plutocratic Proposal: an ethical way for rich patients to pay for a place on a clinical trial Journal of Medical Ethics Published Online First: 06 June 2017. doi: 10.1136/medethics-2016-104050

Lees verder

ZonMw Subsidieoproep: Investeringen Middelgroot 2017-2018 (Onderzoekers kunnen met behulp van het programma Investeringen Middelgroot apparatuur aanschaffen en dataverzamelingen opzetten, koppelen en verrijken)

Lees verder

CBG nieuwsbericht (6 juni 2017). Nieuwe verplichtingen rond EudraVigilance vanaf 22 november 2017.

Lees verder

Schellekens, H., Aldosari, M., Talsma, H. & Mastrobattista, E. (5 June 2017). Making individualized drugs a reality. Nature Biotechnology doi:10.1038/nbt.3888

Lees verder

Hakala, A. K., Fergusson, D. and Kimmelman, J. (2017), Nonpublication of trial results for new neurological drugs: A systematic review. Ann Neurol.. doi:10.1002/ana.24952

Lees verder

Jonathan Kimmelman. (5 June 2017). Nonpublication of Neurology Trials for Stalled Drugs & the Ironic Nonpublication of Data on those Stalled Drugs. Studies of Translation, Ethics and Medicine (STREAM), blog.

Lees verder

Glasziou, P. & Chalmers, I. (5 June 2017). Can it really be true that 50% of research is unpublished? BMJ Opinion blogs, The BMJ.

Lees verder

Brown, N. (7 June 2017). Exploring John Carlisle's "bombshell" article about fabricated data in RCTs. Nick Brown's blog.

Lees verder

Carlisle, J. B. (2017), Data fabrication and other reasons for non-random sampling in 5087 randomised, controlled trials in anaesthetic and general medical journals. Anaesthesia. doi:10.1111/anae.13938

Lees verder

Loadsman, J. A. and McCulloch, T. J. (2017), Widening the search for suspect data – is the flood of retractions about to become a tsunami?. Anaesthesia. doi:10.1111/anae.13962

Lees verder

Sharma, D.K., et al. (5 June 2017). Building a semantic web-based metadata repository for facilitating detailed clinical modeling in cancer genome studies. Journal of Biomedical Semantics 2017 8:19, DOI: 10.1186/s13326-017-0130-4

Lees verder

EU Commission Issues Questionnaire in Preparation for Annual Review of Privacy Shield. Privacy & Information Security Law Blog (5 June 2017).

Lees verder

Ridgeon, E.E., et al. (5 June 2017). Effect sizes in ongoing randomized controlled critical care trials. Critical Care 2017 21:132, DOI: 10.1186/s13054-017-1726-x

Lees verder

Carroll C, Hassanin A. Polypharmacy in the Elderly—When Good Drugs Lead to Bad Outcomes A Teachable Moment. JAMA Intern Med. 2017;177(6):871. doi:10.1001/jamainternmed.2017.0911

Lees verder

The Biobanking Boom (2 June 2017). BioSpectrum Asia edition.

Lees verder

Gibson, C. Michael et al. (2017). When academic research organizations and clinical research organizations disagree: Processes to minimize discrepancies prior to unblinding of randomized trials. American Heart Journal , Volume 189 , 1 - 8

Lees verder

Hyder, A., Deutsch-Feldman, M., Ali, J., Sikateyo, B., Kass, N. & Michelo, C. (2017). Rapid Assessment of Institutional Research Ethics Capacity: A Case Study from Zambia. Acta Bioethica  2017; 23 (1): 35-46

Lees verder

Drug Discovery Today, Volume 22, Issue 6, Pages 835-964, June 2017

Lees verder

ECHA news (1 June 2017). Alternatives to animal testing widely used.

Lees verder

Marselis, D. (1 juni 2017). De patentoorlog. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3482

Lees verder

Harrell, F. & Lazzeroni, L. (1 June 2017). EHRs and RCTs: Outcome Prediction vs. Optimal Treatment Selection. Statistical Thinking blog.

Lees verder

Aan de Brugh, M. (1 juni 2017). De wetenschap is niet zelfzuiverend. NRC

Lees verder

Health Care Industry Cybersecurity Task Force (June 2017). Report on Improving Cybersecurity in the Health Care Industry. [Task Force ingesteld door U.S. Department of Health & Human Services]

Lees verder

Kurahashi, M., Murao, K., Terada, T. & Tsukamoto, M. (z.d.). Personal Identification System Based on Rotation of Toilet Paper Rolls.

Lees verder

Tweede Kamer (31 mei 2017). Organisatorische vertaling Verordening & Richtlijn [Gegevensbescherming]

Lees verder

Zuiderveen Borgesius, F., Van Hoboken, J., Fahy, R., Irion, K. & Rozendaal, M. (May 2017). An assessment of the Commission’s Proposal on Privacy and Electronic Communications.
"This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, appraises the European Commission’s proposal for an ePrivacy Regulation."

Lees verder

EMA News (31 May 2017). Regulatory guidance for industry to prepare for the UK’s withdrawal from the EU.

Lees verder

Cookson, E. (31 May 2017). Clinical trials in the twenty first century – highlights from ICTMC 2017. BMC Series Blog, BioMed Central

Lees verder

Cobey KD, Galipeau J, Shamseer L, Moher D. (2017) Assessing the utility of an institutional publications officer: a pilot assessment. PeerJ 5:e3294

Lees verder

EMA (31 May 2017). New action plan to support SMEs as drivers of pharmaceutical innovation.

Lees verder

Rankin, J., Ross, A., Baker, J., O'Brien, M., Scheckel, C. and Vassar, M. (2017), Selective outcome reporting in obesity clinical trials: a cross-sectional review. Clin Obes. doi:10.1111/cob.12199

Lees verder

Turnbull AE, Hashem MD, Rabiee A, To A, Chessare CM, et al. (2017) Evaluation of a strategy for enrolling the families of critically ill patients in research using limited human resources. PLOS ONE 12(5): e0177741.

Lees verder

European Commission. Adoption of the Commission decision on the qualification of cranberry products. (Last update: 30/05/2017)

Lees verder

National Institute for Health and Care Excellence (30 May 2017). NICE to launch new evidence tool for medtech product developers.

Lees verder

List, B. (30 May 2017). Crowd-based peer review can be good and fast. Nature 546, 9 doi:10.1038/546009a 

Lees verder

Davis, P. (30 May 2017). How Much Citation Manipulation Is Acceptable?. The Scholary Kitchen.

Lees verder

Papadaki M (29 May 2017) Adaptation through Collaboration: Developing Novel Platforms to Advance the Delivery of Advanced Therapies to Patients. Front. Med. 4:56. doi: 10.3389/fmed.2017.00056

Lees verder

McCook, A. (29 May 2017). It’s not just whistleblowers who deserve protection during misconduct investigations, say researchers. Retraction Watch.

Lees verder

Nieuwsbericht (29 mei 2017). CBG start op 1 juni 2017 met technische validatie elektronische indiening.

Lees verder

Vaught, M., Jordan, D.C. & Bastian, H. (27 May 2017). Concern noted: a descriptive study of editorial expressions of concern in PubMed and PubMed Central. Research Integrity and Peer Review 2017 2:10 DOI: 10.1186/s41073-017-0030-2

Lees verder

Boyd K. (26 May 2017). Competence, Consent and Complexity. Journal of Medical Ethics 2017;43:351-352.

Lees verder

European Commission (25 May 2017). One year to go until the new EU data protection rules.

Lees verder

Waltman, L. & Traag, V. (25 May 2017). Impact factors: Is the Nature Index at odds with DORA?. Nature 545, 412 doi:10.1038/545412a

Lees verder

Mengjie (25 May 2017). China vows zero tolerance towards academic fraud. Xinhuanet.

Lees verder

Czifra-Tóth, E. & Tennant, J. (24 May 2017). A number of freely available tools can help you improve your literature review routine and stay on top of published research. LSE Impact Blog.

Lees verder

Clinical Trials Transformation Initiative  news (24 May 2017). CTTI Launches New Project to Improve Process for Qualifying Investigators to Conduct Clinical Trials.

Lees verder

Mastroianni, A. C., Henry, L. M., Robinson, D., Bailey, T., Faden, R. R., Little, M. O. and Lyerly, A. D. (2017), Research with Pregnant Women: New Insights on Legal Decision-Making. Hastings Center Report, 47: 38–45. doi:10.1002/hast.706

Lees verder

Sugarman, J. & Stolbach, A. J. Ethics and Medical Toxicology Research. Med. Toxicol. (2017). doi:10.1007/s13181-017-0618-4

Lees verder

Van Hintum, M. (23 mei 2017). Uit mijn hoofd. Zelfs de hersenen zijn voor hackers niet meer veilig. De Groene Amsterdammer.

Lees verder

Medicines for Europe (23 May 2017). EU Semester Country Specific Recommendations: More Efficient Medicine Policies Needed for Patient Access

Lees verder

Rios, B. (23 May 2017). Understanding Pacemaker Systems Cybersecurity. WhiteScope IO, blog.

Lees verder

Clinical Trials Transformation Initiative  news (23 May 2017). New CTTI Recommendations Provide Path for More Efficient Clinical Trials Using Clinical Registries.

Lees verder

Puljak L, Marin A, Vrdoljak D, Markotic F, Utrobicic A, Tugwell P. (22 May). Celecoxib for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD009865. DOI: 10.1002/14651858.CD009865.pub2.

Lees verder

Fareen Parvez, Z. (22 May 2017). People Don’t Trust Scientific Research When Companies Are Involved. Elsevier SciTech Connect.

Lees verder

Marcia McNutt, Monica Bradford, Jeffrey Drazen, R. Brooks Hanson, Bob Howard, Kathleen Hall Jamieson, Veronique Kiermer, Michael Magoulias, Emilie Marcus, Barbara Kline Pope, Randy Schekman, Sowmya Swaminathan, Peter Stang, Inder Verma (20 May 2017). Transparency In Authors' Contributions And Responsibilities To Promote Integrity In Scientific Publication. bioRxiv 140228

Lees verder

Shamseer, L. (19 May 2017). CONSORT and reporting trials in 2017: who should do what. On Medicine, blog network. BioMed Central.

Lees verder

Martin, L., Hutchens, M., Hawkins, C. & Radnov, A. (19 May 2017). How much do clinical trials cost?. Nature Reviews Drug Discovery 16, 381–382 doi:10.1038/nrd.2017.70

Lees verder

Boyer, S., et al. (18 May 2017). Percentage-Based Author Contribution Index. A Universal Measure Of Author Contribution To Scientific Articles. bioRxiv 138875 (preprint and has not been peer-reviewed)

Lees verder

ZonMw nieuwsbericht (17 mei 2017). Belang van onderzoek naar wilsbekwaamheid van kinderen.

Lees verder

Fineberg HV. (2 May 2017). Conflict of Interest Why Does It Matter?. JAMA. 2017;317(17):1717-1718. doi:10.1001/jama.2017.1869

Lees verder

Sharfstein JM, Stebbins M. Enhancing Transparency at the US Food and Drug Administration. Moving Beyond the 21st Century Cures Act. JAMA. 2017;317(16):1621-1622. doi:10.1001/jama.2017.2481

Lees verder

Xavier Kurz, Vincent Bauchau, Patrick Mahy, Steffen Glismann, Lieke Maria van der Aa, François Simondon, The ADVANCE Code of Conduct for collaborative vaccine studies, Vaccine, Volume 35, Issue 15, 4 April 2017, Pages 1844-1855, ISSN 0264-410X

Lees verder

Stephen A. Roberts, Andy Vail; On the appropriate interpretation of evidence: the example of culture media and birth weight. Hum Reprod 2017; 32 (6): 1151-1154. doi: 10.1093/humrep/dex081

Lees verder

Szucs D, Ioannidis JPA (2 March 2017) Empirical assessment of published effect sizes and power in the recent cognitive neuroscience and psychology literature. PLOS Biology 15(3): e2000797.

Lees verder

van Deudekom FJ, Postmus I, van der Ham DJ, Pothof AB, Broekhuizen K, et al. (2017) External validity of randomized controlled trials in older adults, a systematic review. PLOS ONE 12(3): e0174053

Lees verder

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. Fostering Integrity in Research. Washington, DC: The National Academies Press. doi:https://doi.org/10.17226/21896.

Lees verder

UK Research Integrity Office (UKRIO). Guidance notes and position statements.

Lees verder

Glasziou P, Aronson JK (2017). A brief history of clinical evidence updates and bibliographic databases. JLL Bulletin: Commentaries on the history of treatment evaluation. The James Lind Library.

Lees verder

Domecq, J.P., et al. (26 February 2014). Patient engagement in research: a systematic review. BMC Health Services Research 2014 14:89, DOI: 10.1186/1472-6963-14-89

Lees verder

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
 
This email was sent to {email}
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list